> agenda

Agenda

 
7 december 2018, 10:30 uur

Symposium Wijs en Waarachtig

Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 24, Haarlem

Op 7 december organiseert het Doopsgezind Seminarium (VU) in Haarlem een symposium met als titel: Wijs en Waarachtig. Individuele vrijheid, Levenswijsheid, Spirituele gemeenschapsvorming.Naast een lezingen-programma verzorgd door de Franse filosofe Catherine Chalier, Chris Doude van Troostwijk en Christa Anbeek, worden ’s middags workshops rond bovengenoemde thema’s uit Chaliers werk aangeboden.
Inlichtingen en aanmelden via conferentie@doopsgezind.nl.

In Frankrijk is Catherine Chalier geen onbekende persoonlijkheid. Van oorsprong katholiek, bekeerde Chalier (1947) zich tot het jodendom en werd al gauw naaste medewerker en specialiste van Emmanuel Levinas. Vanuit diens filosofie van het 'gelaat van de ander' ontwikkelde ze een heel eigen spirituele en ethische visie. In haar denken passeren kwesties als ecologische verantwoordelijkheid, levensbeschouwelijke pluraliteit, bijbelse spiritualiteit en lichamelijkheid, gedenken en verzoenen en - vooral in haar recente boeken - de mystiek van het chassidische jodendom. Laverend tussen ethische waarachtigheid en spirituele wijsheid, inspireert haar werk het vrijzinnige denken over de relatie tussen persoonlijke keuze en gemeenschappelijke traditie.
Als religie de unieke manier is waarop jij vorm geeft aan wat jou persoonlijk raakt, hoe vorm je dan nog een gemeenschap? De Franse filosofe stelt dat individuele vrijheid en verantwoordelijkheid alleen tot hun recht komen vanuit een oprecht gedeelde humaniteit. Ze pleit voor een vrije omgang met heilige teksten, zoals die de joodse stroming van het chassidisme eigen is. Dat maakt haar tot een uitstekende gesprekspartner voor wie wil nadenken over vrijheid, levenswijsheid en gemeenschapsvorming.

Programma

10.30u Opening door Alex Noord, rector Doopsgezind Seminarium
10.40u Geloven van wijs tot waarachtig: een introductie tot het werk van Catherine Chalier, Chris Doude van Troostwijk
11.00u
Jewish spirituality: wisdom, freedom and community, Catherine Chalier (ENG)
11.40u Co-referaat: Christa Anbeek, Remonstrants Seminarium (ENG)
11.50u Co-referaat: Iris Speckmann, Doopsgezind Seminarium (ENG)
12.00u Response door Catherine Chalier
12.30u Lunchpauze
13.30u Workshops (NL)
1.     
       Zintuigelijke wijsheid: de mystiek van kijken en luisteren - Petra Galama
2.     
       Traditie, toekomst en vergeving - Judith van der Werf
3.     
       Hebben dieren een gelaat? Ecologische wijsheid - Jan Jorrit Hasselaar
4.     
       Wijsheden te kust en te keur: over het accepteren van andermans geloof                   Emanuel Foucaud-Royer en Emma Hartkamp
5.     
       Chassidische wijsheid en vrijzinnig geloven - Theo Witvliet
15.45u 
Caleidoscoop der columnisten & joodse wijsheid en christelijke vrijzinnigheid: in gesprek met Catherine Chalier, Chris Doude van Troostwijk
16.15u Sluiting
16.30u Borrel
Toelichting bij de workshops
Workshop 1) In de workshop Zintuigelijke wijsheid: de mystiek van kijken en luisteren lezen deelnemers enkele woorden van Martin Buber (1878-1965). Onder begeleiding van Petra Galama reflecteren zij op de vraag hoe God zich kenbaar maakt in de innerlijkheid van de mens en op de weg die ieder van ons gaat.

Workshop 2) Kan vergeven altijd, of bestaat er ook zoiets als onvergeeflijkheid? Gezien de #MeToo-discussie is deze vraag weer hoogst actueel. In de workshop Traditie, toekomst en vergeving onderzoekt Judith van der Werf met de deelnemers hoe spiritualiteit kan helpen bij onze positiebepaling ten aanzien van vergeven.

Workshop 3) In de workshop Hebben dieren een gelaat? brengt Jan Jorrit Hasselaar de vraag naar onze ecologische verantwoordelijkheid in verband met het werk van de opperrabbijn van Groot-Brittannië, Jonathan Sacks (1991-2013).

Workshop 4) Kunnen we het geloof van de ander werkelijk begrijpen, accepteren dat hij of zij zijn of haar eigen waarheid heeft, zonder te vervallen in relativisme? Emmanuel Foucaud-Royer en Emma Hartkamp hebben verschillende levensbeschouwelijke wortels. Hij groeide op in een joods-christelijk, zij in een agnostisch gezin. Beiden slaan nu de weg van het jodendom in. Tijdens de workshop Wijsheden te kust en te keur: over het accepteren van andermans geloof brengen zij hun ervaringen in verband met een tekst van Catherine Chalier en verkennen zij de grenzen en mogelijkheden van onderling begrip.

Workshop 5) Theo Witvliet laat in de workshop Chassidische wijsheid en het humanisme van Buber zien dat Bubers humanisme ook in de gepolariseerde wereld van vandaag van grote betekenis kan zijn: werkelijke ontmoeting, echt gesprek, vertrouwen ondanks alles. Een groepsgesprek.

---------------

Het symposium Wijs en Waarachtig vindt plaats op vrijdag 7 december in de doopsgezinde kerk, Frankestraat 24 in Haarlem, van 10.30-16.30 uur. Toegang: € 25,-, (inclusief lunch en borrel), over te maken via NL41 ABNA 0243 4938 78, Algemene Doopsgezinde Sociëteit, onder vermelding van ‘Wijs en Waarachtig’. Het is mogelijk een bewijs van deelname aan te vragen (0,25 ECTS).

 Foto gemaakt door: Bodo Bost. 
Meer info op www.vrijzinnigetheologie.com.


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl