> agenda

Agenda

 
11 november 2018, 20:00 uur

Presentatie Pelgrimage naar Santiago de Compostella: natuur en spiritualiteit

Inspiratiehuis, Peperstraat 20, Gouda

De Werkgroep Duurzaamheid van Federatie Gouda organiseert een presentatie met als spreker JoŽlle van Dijk. Zij is vorig jaar afgestudeerd in Management of Cultural Diversity aan Tilburg Universiteit op een scriptie die berust op onderzoek van de beleving van de pelgrimsweg naar Santiago de Compostella, die zij daartoe zelf voor een deel gelopen heeft en waar ze haar gegevens verzamelde door middel van interviews. Zij heeft van jongs af aan een grote interesse in waarom en hoe mensen op zoek zijn naar zingeving en wat voor rol dit speelt in hun leven.
Tijdens de voordracht zal zij zelf het belang van spiritualiteit op 'de weg' verder uitdiepen: spiritualiteit bleek voor het grootste deel van de pelgrims een belangrijke beweegreden om op reis te gaan. Spiritualiteit is een heel breed te interpreteren begrip waarover veel onduidelijkheid bestaat. Ze zal de academische interpretatie behandelen, maar juist ook hoe pelgrims hier persoonlijk betekenis aan geven. Het sobere bestaan van een pelgrim, waarbij het leven gereduceerd wordt tot de simpele activiteiten van lopen, eten, een slaapplek zoeken en rusten creeert voor velen afstand van alle afleiding en tijd voor zelfreflectie. Ook de ervaring van de omgeving is hierbij van groot belang. Een van de kernaspecten van spiritualiteit bleek dan ook de natuur en de beleving hiervan; daarop zal zij in haar voordracht ook dieper ingaan.


Terug
Meer informatie Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl