> nieuws

Nieuws

 
25 oktober 2018

50e lid voor Jobeel

De digitale doopsgezinde zusterkring Jobeel telt inmiddels 50 leden. Dat maakte werkgroeplid Corrie Grimme bekend tijdens de jaarlijkse ontmoetingsdag, die 13 oktober jl. werd gehouden op Texel.

De ontvangst was allerhartelijkst. De leden komende vanaf van het vasteland werden met auto's van de veerboot opgehaald. In de consistoriekamer stond heerlijk gebak op hen te wachten.†Na eerst even wat te hebben kunnen bijkletsen, was het tijd voor het officiŽle deel, de jaarvergadering.

Na het behandelen van de notulen van de vorige bijeenkomst, het jaarverslag over 2017 en een verslag van een werkgroepbijeenkomst, was het tijd voor de financiŽn. Alles zag er goed uit en het bleek niet nodig te zijn om de contributie (negen euro per jaar) te verhogen.

Vervolgens kwam de realisatie van de Kerst- en de Paasliturgie, die desgewenst naar zusterkringen worden gestuurd, langs. Voorheen werd dit door de LFDZ verzorgd. De Kerstliturgie gaat half november de deur uit.

Afke Bruin, die zorgt voor de realisatie van Het Vonkeltje, het tot nu toe zes maal per jaar uitgekomen digitale blad van Jobeel, vertelde over hoe dat gaat. Van de leden wordt verwacht dat zij daarvoor ten minste een maal per jaar een bijdrage leveren. Drie nummers zijn geŽnt op de christelijke feestdagen (Kerst, Pasen en Pinksteren) de andere hebben vrij te kiezen thema's.

Natuurlijk was er tijd en ruimte voor een terugblik en een vooruitblik. Daarbij kwam aan de orde dat het meer dan wenselijk is dat de werkgroep, die al jaren onveranderd de kar trekt en die bestaat uit Afke Bruin, Corrie Grimme en Janny de Weijs, wordt uitgebreid.

Na een heerlijke lunch verzorgd door Anneloes Visman en Tiny Zuidewind, was het tijd voor een wandeling door Den Burg naar het museum, waar een prachtige collectie merklappen werd bekeken.

Daarna was het tijd voor het afscheid. De vastelanders moesten namelijk de boot halen. De Texelse zusters en een Jobeelster die op Texel vakantie vierde, zorgden voor een snel vervoer naar de veerhaven.

Besloten werd om de jaarlijkse bijeenkomst in 2019 te houden in Hoofddorp en wel op de tweede zaterdag in oktober.

Janny de Weijs-Krol

www.jobeel.doopsgezind.nl


Terug
Meer informatie Facebook   Twitter   ANBI-register
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl