Agenda

 
 
16 november 2018, 10:00 uur

Symposium over oud(er) worden

Bergkerk, Doctor Abraham Kuyperlaan 2, Amersfoort

Het symposium 'Ouderen als schakels tussen generaties' in Amersfoort, is bedoeld voor ouderen en voor professionals en vrijwilligers in de (ouderen)zorg.

De moderne oudere zou zijn/haar oude dag liever met vrienden doorbrengen dan met (klein)kinderen. Het besef dat generaties op elkaars schouders staan en elkaar veel te bieden hebben lijkt zo verloren te gaan. Ouderen zijn schakels tussen generaties: hun herinneringen geven jongeren een langer verleden. In hun hoop strekt hun betekenis zich uit naar de toekomst. Als ouderen in solidariteit participeren in de verticale gemeenschap dragen zij bij aan de verbinding tussen generaties. Ouderen zijn ook erflaters: hun verhalen hebben de kracht van een erfenis die zowel ten goede als ten kwade doorgegeven wordt aan volgende generaties.

Vijf sprekers zullen het verband tussen generaties belichten:

  • Em. Prof. Paul van Tongeren over ‘generaties en dankbaarheid.’
  • Dr. Kees Bregman over: ‘Loyaliteit tussen generaties’.
  • Awraham Soetendorp over ‘het joodse perspectief: eren van uw ouders’.
  • Suzanna Jansen over haar boek ‘het Pauperparadijs’.
  • Ina Luichies: ‘Over de zin van zorgen voor de eigen hoogbejaarde ouders’.

Dit symposium is zowel bedoeld voor ouderen als voor professionals en vrijwilligers in de (ouderen)zorg, belangenorganisaties m.b.t. seniorenwelzijn, huisartsen, geestelijk verzorgers, vertegenwoordigers van kerken (predikanten e.a.) en van de lokale politiek, en studenten.

Opgave en aanmelding (incl. lunch en afsluitend hapje / drankje): door overmaking van € 60, - (studenten € 45, -) op rekeningnummer NL 40 INGB 0008 2419 72 t.n.v. Stichting  Amersfoortse Bergkapel, o.v.v. 'Symposium onder de Vijgenboom 16 november'. De dag duurt van 10.00 - 16.00 uur.

Info: www.bergkerk.nl | 033 4617 917, of ds. René Rosmolen | 033 480 1553 | r.rosmolen@casema.nl.

René Rosmolen is als freelance predikant verbonden aan de Bergkerk in Amersfoort. Samen met Jan van Baardwijk, predikant van de Bergkerk, heeft hij het project 'Onder de vijgenboom, zin in de ouderdom’ geïnitieerd. Vanuit dit project zijn diverse kringen ontwikkeld over ouderdom en zingeving, aan de hand van film, poëzie, filosofie en spiritualiteit. Tevens werden in de afgelopen zeven jaren (druk bezochte) symposia georganiseerd. In 2015 is het door beide predikanten geschreven boek Zin in de ouderdom verschenen (uitg. Skandalon) waarin zij hun visie geven op goed en waardig oud(er) worden.


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl