Agenda

 
 
11 januari 2019, 17:00 uur

GDB retraite in 2019

Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg 2, Steenwijk-De Bult

De Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk (GDB) organiseert één gemengde retraite, met als thema: De Hemel bestormen. De leiding is in handen van drs. Marjan Kip, pastoraal werker in Almere, en ds. Christine Schlette, predikant in De Knipe. Er is plaats voor maximaal 25 deelnemers; de retraite is reeds vol.

Over de retraite

Van bergen gaat een bijzondere kracht uit: het verlangen naar hoger willen gaan. De top willen bereiken, de hemel bestormen. Bergen komen veel voor in de bijbel en in andere verhalen. De berg als plaats van godsontmoeting. Belangrijke gebeurtenissen zoals de gave van de 10 woorden aan Mozes en de Bergrede van Jezus vinden plaats op een berg. De beklimming van de berg is ook beeld voor het gaan van de geestelijke weg, de levensweg.

Hoe beklim je de berg? Hoe leef je je leven? Vanuit welke geesteshouding? De twee verst uit elkaar liggende mogelijke houdingen zijn een houding als 'Ik zal wel eens laten zien hoe flink/bijzonder/ belangrijk ik ben'. Meestal komt dat neer op ploeteren en vooral op niet door de mand willen vallen. Ook maak je dan de berg ondergeschikt aan jouw eigen doel. Je gebruikt de berg.

De andere houding is er een als: 'Ik geef me over aan wat ik tegenkom onderweg'. Dan laat je je door de berg onderwijzen. Je bent dienstbaar aan de berg. Je klimt vanuit toewijding. Dan kan het leven soms even helemaal vanzelf gaan, licht en dansend. 

Onze levens spelen zich tussen deze twee polen af, met alles daartussen.

In het weekend zullen we bezoek krijgen van Saskia Leene. Zij is pastor bij het Nijkleaster in Jorwert en organiseert bergwandel-weken. Daar komt ze over vertellen.

Ook zullen enkele klassiekers uit de literatuur niet ontbreken tijdens het weekend. De ene is Zen en de kunst van het motoronderhoudDe andere is die van Johannes van het Kruis en zijn schets van de bestijging van de Karmel. Een tekening waarin hij het doel van de bergbeklimming toont.

Zaterdagavond is er een film waar alles in zit als het over bergen en verlangen gaat.

Praktische informatie

Deelnameprijs: € 185 tot € 200 p.p. (eigen kamer) of € 165 tot € 185 p.p. (samen 2 pers. kamer) 

De deelnameprijs is exclusief annuleringsverzekering. De deelnameprijs is variabel gemaakt i.v.m. de stijgende kosten. De minimale prijs is 185 euro voor 1-persoons kamer, wie meer kan en wil betalen mag dan tussen de 185 en 200 euro betalen. De minimale prijs voor 2-persoons kamer is 165 euro, wie meer kan en wil betalen kan tussen de 165 en 185 euro betalen.

Zij die de deelnameprijs niet geheel op kunnen brengen, kunnen zonder schroom een beroep doen op het Steunfonds van de Doopsgezinde Retraites. Dit fonds wordt gevoed door de opbrengsten uit collectes en giften. Uw verzoek om financiële ondersteuning wordt altijd in vertrouwen behandeld. Hiervoor kunt u contact opnemen met Marije Koettnitz-Worst.

Laat de kosten u niet weerhouden om u op te geven!

Opgave

Omdat er voor elke retraite een strikt maximum aan deelnemers wordt aangehouden is snelle opgave raadzaam. Als de retraite waarvoor u zich opgeeft reeds is volgeboekt, dan wordt door Marije Koettnitz-Worst contact met u opgenomen (zie hieronder). De volgorde van de deelnemerslijst wordt bepaald naar opgave en binnenkomst van betaling.

Enkele weken voor aanvang van de retraite ontvangt u van ons de deelnemerslijst en informatie over de retraite.

PR is belangrijk

De retraiteaankondiging wordt binnenkort ook geplaatst in gemeentebladen en nieuwsbrieven binnen de broederschap. Kent u iemand die belangstelling heeft voor de GDB-retraites, deel dit dan mee aan Marije Koettnitz-Worst (zie onder).

Contact

Bij vragen of voor overleg kunt u contact opnemen met:

Marije Koettnitz-Worst, B. Venemastraat 11 B7, 9671 AA Winschoten, 0597 856 220 | 06 1501 2674 | marijeworst@yahoo.nl

Rekeningnummer: NL33 INGB 0000 7140 25 / BIC: INBNL2A, t.n.v. Doopsgezinde Retraites Nederland.


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl