Nieuws

 
 
4 oktober 2018

Najaarscollecte Doopsgezinde Zending

Najaarscollecte Doopsgezinde Zending

‘…zie, 

de tent van God is bij de mensen,
en hij zal bij hen wonen
en zij zullen zijn gemeenten zijn
en God zelf zal bij hen zijn…’ (Openb. 3b)                                                                        

Utrecht, oktober 2018

Zusters en broeders,

Ruim vijftig jaar geleden slaan Amerikaanse doopsgezinden hun tenten op in Parijs. Zij beginnen een zendingspost in de vorm van een centrum voor opvang en scholing. Aanvankelijk vangen ze vooral Franstalige studenten uit Afrika op. Dat werk resulteert in maar liefst drie kerkelijke gemeenten. In de 70-er jaren verlegt het Centre Mennonite de Paris de aandacht naar studie en uitleg van doopsgezind denken en doen. Midden in het seculiere Parijs ontstaat een gastvrij centrum dat op innemende wijze onderwijst en voorleeft: het levenswerk van het echtpaar Janie en Neil Blough. Ze concentreren zich op de thema’s van bijbelse gerechtigheid en vrede. Het centrum herbergt een uitgebreide bibliotheek en wordt een spil in de wereldwijde Franstalige doperse gemeenschap. De zendende organisatie, Mennonite Mission Network, is al die jaren door de Doopsgezinde Zending gesteund met jaarlijkse financiële bijdragen en actief meedenken in het bestuur van het centrum.

Nieuwe uitdaging: Franstalig online theologie onderwijs

Het centrum draagt bij aan een recent initiatief om een Franstalige online leergang ‘doperse theologie’ te realiseren. Met name in Afrika bestaan geen instellingen die doperse opleidingen theologie in het Frans verzorgen. Het online project zal in die lacune gaan voorzien. Het echtpaar Blough, hoewel de pensioengerechtigde leeftijd ruim gepasseerd, werkt ook aan dit project in ruime mate mee. Overdragen van het stokje is voor hen niettemin langzamerhand een welkom perspectief. Het bestuur prijst zich gelukkig, in goed overleg met de Bloughs, uitstekende opvolging gevonden te hebben. Een jong theologen-echtpaar treedt binnenkort aan. Zo blijft in Parijs als het ware een tent van God uitgespreid….

Hoe kunt u steunen?

Het voorbeeld van het centrum hoe in een grote stad succesvol missionair te kunnen zijn verdient beslist onze steun. Uw financiële bijdrage is meer dan welkom op NL91 TRIO 0338 5200 58 t.n.v. De Doopsgezinde Zending. Wij zijn vanwege de hoge kosten gestopt met acceptgirokaarten. Mag ik u vragen uw bijdrage - bij voorkeur via e-bankieren - rechtstreeks over te maken?

Bij voorbaat dank, sjaloom!

Chris Maas, voorzitter Doopsgezinde Zending       

Doopsgezinde  Zending | Dutch Mennonite Mission | www.doopsgezindezending.nl

Secretariaat: Dongewijk 16, 3831 LA Leusden |  info@doopsgezindezending.nlT  033 433 30 85 | M  06 128 10 245


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl