Agenda

 
 
13 oktober 2018, 13:00 uur

Vredeswerkdag in Eindhoven

De Omslag, Hoogstraat 301A, Eindhoven

De Initiatiefgroep Inclusieve Veiligheid organiseert voor de tweede keer een landelijke vredeswerkdag. Ditmaal is het thema: 'Naar een houdbare samenleving'. Centraal staan onze omgang met de aarde en de bestrijding van wereldwijde armoede.

Jan Juffermans spreekt over de ecologische voetafdruk en Kees Nieuwerth over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN (Sustainable Development Goals). Amma Asante reageert vanuit het perspectief van de zuidelijke wereldhelft, de Afrikaanse gemeenschap in diaspora.

Programma

12.00-13.00u  Lunch

13.00-13.30u  Welkom

13.30- 14.30u  Jan Juffermans, Kees Nieuwerth, Amma Asante

14.30-15.15u  Uitwisseling

15.15-15.35u  Koffie

15.35-15.45u  Bevindingen 

15.45-16.05u  Dick Verheul

16.05-16.35u  Uitwisseling

16.35-17.00u  Conclusie

De werkdag duurt tot ca. 17.00 uur

Toegang: € 10,-.

Aanmelden: inclusievevrede@gmail.com

Over de Iniatiefgroep Inclusieve Veiligheid

Iets meer dan twee jaar geleden kwamen wij voor het eerst bij elkaar in Den Haag als groep die zich betrokkenen voelt bij vrede in Nederland en wereldwijd. Wij vonden en vinden dat ons defensie- en internationale beleid onvoldoende de oorzaken van conflicten aanpakt. Zij pakken met name de symptomen van conflicten aan, en dat beleid is teveel een instrument geworden van ons nationale eigenbelang. Wij zijn van mening dat veiligheid en vrede niet mogelijk is voor een bepaald land of groep, maar alleen kan worden gerealiseerd als deze geldt voor alle wereldburgers! Wij noemen dat inclusieve veiligheid.

Wij organiseerden in de achterbannen van betrokken (vredes- en religieuze) organisaties gesprekken hierover. Daar werd enthousiast gereageerd op onze presentaties. In bredere kring is dat helaas weinig het geval. Uit onze deelname aan politieke gesprekken bijvoorbeeld blijkt dat veiligheids- en vredesbeleid nauwelijks aandacht krijgen. In de verkiezingsprogramma’s van onze laatste parlementaire verkiezingen in 2017 kwam dit onderwerp dus nauwelijks aan bod, een enkele uitzondering daargelaten.

De initiatiefgroep inclusieve veiligheid heeft zich ten doel gesteld een brede discussie op gang te brengen. Wij hebben daarom een bijeenkomst georganiseerd in maart dit jaar in Amsterdam met als thema De kunst van het samenleven. Wij richtten ons daarbij met name op de inbreng van en samenwerking met migranten. De belangrijkste lessen van deze dag waren:
   Samenleven vraagt om een nieuwe cultuur, een cultuur van luisteren en ontmoeten.
   Coalities zijn nodig met economische-, ecologische, mensenrechten- en milieubewegingen omdat het hierbij eigenlijk om één en dezelfde transitie en om dezelfde waarden gaat.
Zaterdag 13 oktober is een nieuwe bijeenkomst gepland. Het thema van deze bijeenkomst luidt: Naar een houdbare samenleving! We zullen met elkaar spreken over inclusieve veiligheid en de samenhang met onze eco-logische voetafdruk en de zestien 'Sustainable Development Goals' (SDGs) van de Verenigde Naties (UN). Bovendien is er een bijdrage vanuit de migrantengemeenschap en geeft Omslag zijn visie op de samenhang tussen deze thema’s en op lokale context en actie.
Op de website https://samenveilig.earth vind je onder andere een manifest, verslagen van bijeenkomsten en een flyer voor de geplande bijeenkomst op 13 oktober bij Omslag. Wij hopen je belangstelling te hebben gewekt, en je te mogen begroeten op deze bijzondere vredeswerkdag! Om 12 uur beginnen we met een eenvoudige lunch, het programma start om 13 uur!

door Johannes Borger, namens de Initiatiefgroep Inclusieve Veiligheid

(overgenomen uit De Vriendenkring, het maandblad van de Quakers, oktober 2018)


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl