> agenda

Agenda

 
26 september 2018, 20:00 uur

Langer leven - waardig leven: dilemma’s en mogelijkheden

Remonstrantse kerk, Coehoornsingel 14, Groningen

Het DoRe-Café in Groningen biedt dit najaar een drieluik over kwesties van leven en levenseinde, voltooid leven, waardigheid en kwaliteit van leven. 

Prof. dr. Frits de Lange houdt een inleiding vanuit filosofisch-ethisch perspectief over de ontwikkelingen in de samenleving rond ouder worden, waardigheid en voltooid leven. Daarmee wil hij een kader schetsen voor de actuele discussies van dit moment.

In deze discussies gaat het meestal om wat het leven waarde geeft, om beschikking hebben over je eigen leven en dus ook het bepalen van het einde daarvan. Niet in de laatste plaats komen daarbij de ontwikkelingen in de medische wetenschap en in de zorg aan de orde.

De Lange bijt het spits af in een serie van drie bijeenkomsten in het kader van het Doopsgezind Remonstrants Café, waarin de blik gericht wordt op verschillende velden.

Prof. dr. Frits de Lange (1955) is hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen. Hij publiceert regelmatig over ontwikkelingen in het denken over ‘de laatste/derde levensfase’. Internationaal werd zeer lovend besproken Loving Later Life: An Ethics of Aging. Zijn laatste boek is Heilige Onrust: Een pelgrimage naar het hart van religie.

De zaal gaat open om 19.30 uur; toegang: vrijwillige bijdrage.


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl