> agenda

Agenda

 
16 september 2018, 10:00 uur

Vredesweek in Drachten e.o.

Doopsgezinde kerk, Gedempte Vaart 25, Surhuisterveen

De DG Drachten-Ureterp organiseert in samenwerking met de DG Rottevalle-Witveen en de DG Surhuisterveen diverse activiteiten tijdens de Vredesweek.

De opening is op 16 september met een gezamenlijke vredesdienst in de vermaning van Surhuisterveen (foto). De dienst staat o.l.v. ds. W. Tiemersma en heeft als thema: Vrede met jezelf en met de a/Ander. 

Deze dienst is ook een zogenoemde kerkproeverij. Dat betekent dat we hopen dat er ook andere mensen meekomen om als gast te ‘proeven’ aan onze diensten. Dus vraag eens iemand mee, waarvan je weet dat degene wel geďnteresseerd is in vredes- en levensvragen, maar misschien (nog) nooit in een kerkdienst is geweest. Durf het gesprek aan te gaan met je buur, vriend(in), of wie dan ook en probeer duidelijk te maken waarom jij/u het fijn vindt om naar deze dienst te gaan en dat graag eens wilt delen. 

Vrede is niet vanzelfsprekend. Daar moet je aan blijven werken, zowel in je eigen omgeving als in breder verband. Daarom staan in deze dienst alle generaties centraal die zich ingezet hebben voor vrede. In deze gezamenlijke dienst met de drie gemeenten zal Joke Reijntjes-Vonk voor de muzikale intermezzo’s zorgen en enkele deelnemers uit de bezinningsgroep zullen ons in de Open Ruimte aan het denken zetten rond het thema. De dienst begint om 10.00 uur; aansluitend is er koffie/thee en frisdrank in het Mennohűs, en gelegenheid tot ontmoeting

Op dinsdag 18 september wordt er een film vertoond in de vermaning van Rottevalle aan de Haven 16; van te voren is er een maaltijd van soep en broodjes. In de kerken zullen lijsten liggen om u - voor de 17e! - op te geven voor maaltijd en film, of voor één van beide. Aanvang maaltijd: 18.00u; film 19.30u. Opgave via sprank@planet.nl is ook mogelijk tot 17 september.

Donderdag 20 september is de maandelijkse wake van 19.15-19.45 uur voor de doopsgezinde kerk van Drachten. Daarna is er binnen een ontmoeting met Anne Woudwijk, beeldend kunstenaar, en J. Kaspersma, dichter en vertaler van Indiaanse poëzie. 

Op zaterdag 22 september gaat om 10.00 uur de Vredesmarkt open, samen met verschillende solidariteitsgroepen, op het plein voor de kerk. Vanaf 11.00 uur is start ook de boekenverkoop voor de doopsgezinde kerk op het Mennoplein, Zuiderbuurt 26-28, Drachten. Deze kerk beschikt over een mooie en interessante boekenvoorraad. Grote diversiteit maakt deze boekenmarkt aantrekkelijk voor een breed publiek. Veel boeken zijn nieuw en ‘als nieuw’, en kunnen cadeau gedaan worden door kopers. De opbrengst is voor scholingsprojecten in Derde Wereldlanden.

Zondag 23 september om 11.00 uur is de slotviering, samen met de Centrum Kerken, in de Grote Kerk in Drachten, o.l.v. ds. Roelof Akse. Het koffiedrinken voorafgaande aan deze dienst is in de Baptistenkerk Elim, Zuidkade 54, en begint om 10.00 uur.


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl