> nieuws

Nieuws

 
6 september 2018

Afscheid ds. Fokke Fennema

Velen kwamen zondag 2 september naar de doopsgezinde vermaning in Zijldijk, waar ds. mr. Fokke R. Fennema in verband met zijn emeritaat na vier jaar afscheid nam als predikant van de Doopsgezinde Gemeente Zeerijp/Zijldijk. Er waren niet alleen gemeenteleden en belangstellenden, maar ook leden van doopsgezinde gemeenten waar Fennema had gestaan, vertegenwoordigers van de Algemene Doopsgezinde SociŽteit, collega-predikanten en vrienden.†De belangstelling was zo groot dat er een verkeersregelaar aan te pas moest komen.

Dienst

Na een hartelijk welkomstwoord en een aantal mededelingen door Dieneke Luursema, voorzitter van de kerkenraad, werd niet ogenblikkelijk overgegaan tot het volgen van de door Fennema samengestelde liturgie. Er was namelijk, zo vertelde ze, nog voorzien in een extra lied. Dat bleek 'Lang zal hij leven' te zijn, dat uit volle borst werd meegezongen. De vertrekkende predikant was namelijk ook jarig. Hij werd 66.

Organist tijdens de dienst was mevrouw T. S. Diepenbroek-Bakker. Ze kreeg het na de eerste samenzang even benauwd toen het orgel een eigen weg insloeg. Er bleef namelijk een toon hangen. Gelukkig kon het euvel worden verholpen. Het passende orgelspel na de preek was inspirerend.†

Fennema had bij de Schriftlezingen gekozen voor teksten die vanaf het begin een stempel op zijn 36-jarig predikantschap hadden gedrukt, en die hij steeds gebruikte bij in- en uittredingen.†Het ging daarbij om de belijdenispsalm 139, stukken uit het boek Job en dan vooral uit boek 36, vers 2: 'Heb een ogenblik geduld, dan laat ik je zien dat er nog veel meer over God te zeggen is', en de lezing uit het Nieuwe Testament uit 2 Timoteus 1: 14: Bewaar door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede, dat u is toevertrouwd. Bij de keuze voor de liederen was er eenzelfde beeld te zien: het ging ook daarbij om verzen die steeds belangrijk voor hem waren.

In de preek ging dominee Fennema, die vertelde altijd een praktisch theoloog te zijn geweest, er dieper op in dat moeilijk uit te leggen is wie of wat God is. Ieder heeft een eigen interpretatie van het Godsbeeld, waardoor de spraakverwarring compleet kan worden. De alomvattendheid van God, zijn menselijk gelaat, de inspiratie, het geloof en de hoop zijn voor de predikant sleutelwoorden. Maar het gaat ook om twijfels en waarheden en om het geven van ruimte aan de ander. Wie leeft, heeft de plicht om dat leven inhoud te geven, het gaat om doen: leven is enthousiasmeren. 'Jij kunt het verschil maken', gaf hij zijn gehoor mee.

Toespraken

Na afloop van het officiŽle deel van de bijeenkomst sprak een aantal aanwezigen ds. Fennema toe. Dat was in de eerste plaats Frans Dukers, voorzitter van de Broederschapsraad van de Algemene Doopsgezinde SociŽteit. Hij ging dieper in op de tekst van de uitnodigingsbrief, die hij voor het afscheid had ontvangen en waarin de kerkenraad sprak over de bevlogenheid van Fennema. Ook stond daarin dat hij in de afgelopen vier jaar met hart en ziel in de gemeente had gewerkt. Er had, wat hem betrof, geen betere omschrijving kunnen worden gegeven van deze teamspeler. Dukers memoreerde ook de jaren die aan Zeerijp/Zijldijk vooraf gingen; jaren waarin Fennema niet alleen als predikant in een aantal gemeenten had gewerkt, maar ook een aantal jaren als pastor pastoris: predikant in algemene dienst bij de ADS - 'een eenzame functie'. Daarbij sloeg in die periode ook nog de ziekte van Lyme toe. Het was dan ook niet zo vreemd dat Fennema daarna weer had gekozen voor het werk in een gemeente. Dukers had verder aandacht voor de impact van de gaswinning in Noord-Groningen. Voor Fokke Fennema was dat aanleiding geweest om actief te worden in het platform Kerk & Aardbeving.

Vervolgens voerde collega-predikant en Fennema's voorganger in Zeerijp/Zijldijk Rinie Meihuizen geroerd het woord. Fennema en zij waren in de loop van de afgelopen vier jaar goede vrienden geworden. Ze verwelkomde Fennema vervolgens in het 'land van emeriti'.

Laatste spreker was kerkenraadsvoorzitter Dieneke Luursema, die niet alleen een herkenbare terugblik gaf over de achterliggende periode, maar die ook een geschenk aankondigde dat een nauwe relatie had met de aardbevingsellende in het gebied. Het was een prent met een afbeelding van de verscheurde wierde van Ezinge en daarop het eeuwenoude kerkje. Ze overhandigde het cadeau niet zelf. Dat gebeurde door het oudste lid van de gemeente, de heer Elema, en het jongste lid, Peggy Kamminga.

Als laatste kreeg dominee Fennema zelf het woord. Hij dankte allen en concludeerde dat hij kon terugzien op vier fantastische jaren.

De collecte bij de uitgang was bestemd voor Inloophuis De Ruimte in Almere.

Ter afsluiting was er op deze stralende zondag nog uitgebreid de tijd en gelegenheid voor een geanimeerd samenzijn in en buiten de kosterij, waar men kon genieten van koffie/thee, koek, cake, een drankje en een hapje.

De Doopsgezinde Gemeente Zeerijp/Zijldijk is niet vacant. Op zondag 23 september a.s. is om 14.30 uur de intrededienst van de uit Leeuwarden afkomstige Saapke van der Meer.

(tekst: Janny de Weijs)


Terug
Meer informatie Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2020 Doopsgezind.nl