> agenda

Agenda

 
25 september 2018, 19:30 uur

Dopers Leerhuis in Friesland voor professionals

Menniste Wurkpleats, Kerkstraat 36, Heerenveen

Vanaf 25 september biedt het Dopers Leerhuis in Friesland drie bijeenkomsten voor beroepskrachten over bezinnen en werken in de gemeente in een postchristelijk tijdperk. 

Door een verdergaande ontkerkelijking onder ook de doopsgezinden, dreigen de grote woorden van het christelijk geloof op de achtergrond te geraken. In dit postchristelijke tijdperk worden dienstdoende predikanten en pastoraal werkenden daarom uitgedaagd om woorden te vinden die betekenis geven aan het christelijk geloof. Is dat mogelijk?

Het Dopers Leerhuis in Fryslân organiseert dit najaar daarom voor deze beroepsgroep een drietal avonden over de plaats van het lijden van Christus, het gebed in het pastoraat, en over geloofsoverdracht, in een postchristelijk tijdperk. De inleiders zijn: bijbels-theoloog Cees den Heyer, predikante Saakjen van Hoorn en praktisch theoloog/catecheet Alfred van Wijk. Ieder van hen gaat vanuit hun deskundigheid en praktijkervaring, in op de bovengenoemde thema’s. Samen proberen we van hen te leren en elkaar te inspireren voor de toekomst.

Programma
25 september 2018
prof. dr. Cees den Heijer
‘De betekenis van het lijden van Christus in een postchristelijk tijdperk’
*
30 oktober 2018
ds. Saakjen van Hoorn-Dantuma
‘De plaats van het gebed in het pastoraat in een postchristelijk tijdperk’
*
13 november 2018
dr. Alfred van Wijk
‘Geloofsoverdracht in een postchristelijk tijdperk’

Aanvang en locatie:
19:30 uur – 21:30 uur, Menniste Wurkpleats, Kerkstraat 36, Heerenveen
(parkeergarage in de buurt; 15 minuten lopen vanaf het treinstation)

Interesse? Geef je dan op met naam, (email)adres en telefoonnummer vóór 1 september 2018 bij Pieter Post: 0513 785 542 | pbpost1958@gmail.com.
Kosten: €10,- inclusief koffie/thee, ter plekke te voldoen (tip: vraag vergoeding van deze kosten via je gemeente).
De avonden gaan door bij een minimum aantal deelnemers van tien.

Het Dopers Leerhuis in Fryslân: wie deelneemt weet waarom


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl