> agenda

Agenda

 
26 september 2018, 15:00 uur

Symposium en boekpresentatie in Amsterdam

PThU, Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam

Symposium aan de Protestantse Theologische Universiteit met presentatie van eenbundel waarineen nieuwe generatie theologen verschillende aspecten van de maaltijd belicht. Doopsgezind theoloog Iris Speckmann werkte eraan mee.

Eucharistie en Avondmaal, maar ook de dagelijkse praktijken van eten en drinken hebben de laatste jaren volop de aandacht in wetenschappelijk onderzoek. Twaalf van deze onderzoeken zijn in deze bundel voor een breed publiek toegankelijk gemaakt.

Programma

vanaf

15.00u

Inloop met koffie en thee

15.30u

Opening en welkom

15.40u

Gesproken column

15.45u

Recensie van de bundel door Geert van Dartel, secretaris van de katholieke vereniging voor oecumene

15.55u

Column door Claartje Kruijff, theoloog des vaderlands

16.00u

Recensie van de bundel door Ren de Reuver, scriba Protestantse Kerk in Nederland

16.10u

Muzikaal intermezzo door VU Kamerkoor

16.30u

Paneldiscussie olv Marcel Barnard, hoogleraar Practices PthU); met Suzan Bloemendaal, theologiestudent PThU/VU, Marije Hage, predikant Protestantse Gemeente Weesp, Bert Jan Lietaert Peerbolte, hoogleraar Nieuwe Testament, VU en Dick Schoon, bisschop van Haarlem, Oud-Katholieke Kerk in Nederland

17.00u

Discussie met de zaal

17.15u

Aanbieden eerste exemplaar aan ds. Trinette Verhoeven, classispredikant Utrecht, Protestantse Kerk in Nederland

tot 18.15u

Boekverkoop en aangeklede borrel

Boekgegevens:Mirella Klomp, Peter-Ben Smit en Iris Speckmann (red.),Rond de tafel. Maaltijd vieren in liturgische contexten (= Meander 17), Berne Media 2018

Reserveer hier vr 25 september alvast een exemplaar voor 20,-. Daarna is de prijs 24,95.Lees hier meer over de bundel en de auteurs.


Terug