Agenda

1 augustus 2018, 08:00 uur

Fonds DG Zuid-Limburg

De doopsgezinde gemeente in Zuid-Limburg wordt steeds kleiner, maar bestaat nog steeds. De leden en vrienden besloten in 2010 het kerkgebouw te verkopen. Een groot deel van de opbrengst van deze verkoop werd in een fonds gestopt.

De doelstelling van het fonds is om uit de opbrengsten van het vermogen ondersteuning te verlenen aan de doopsgezinde broederschap in en buiten Nederland, haar instellingen en gemeenten. Het gaat daarbij om ondersteuning voor kleine, korte projecten.

Gezien de omvang van het fonds is het aangaan van meerjarige projecten, zoals ondersteuning van predikantsplaatsen, niet mogelijk.

Voor 2018 is er een bedrag van € 7.500 beschikbaar.

Bij het bureau van de ADS kunt u tot 1 augustus 2018 uw aanvraag voor een gift indienen. Indien uw aanvraag wordt gehonoreerd bent u verplicht het bedrag van de gift en de naam van de gever, het fonds van de Doopsgezinde Gemeente in Zuid-Limburg te vermelden in uw periodieke uitgave.

In september 2018 wordt de verdeling over de aanvragers bekendgemaakt.

Namen van de beheerders: G. van Luijken-Groot, S. R. Roosma, en R. Boer Iwema.


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl