> agenda

Agenda

 
23 augustus 2018, 16:00 uur

Jubileumviering Wereldraad van Kerken en Walk of Peace in Amsterdam

Nieuwe Kerk, Dam, Amsterdam

Op donderdag 23 augustus 2018 is het 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken werd opgericht in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. De internationale jubileumviering vindt op die dag plaats, ook in de Nieuwe Kerk. De Nederlandse lidkerken, waaronder de doopsgezinde broederschap, en de Raad van Kerken nodigen belangstellenden uit deze (Engelstalige) viering bij te wonen. Voorgangers zijn Olav Fykse Tveit, secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken, en Agnes Abuom, voorzitter van het centraal comité (bestuur) van de Wereldraad. U kunt zich aanmelden voor de viering via www.aanmelder.nl/70jaarwcc.

Van te voren wordt er in Amsterdam een Walk of Peace georganiseerd. Deze vredeswandeling geeft gestalte aan de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede, die de Wereldraad deze jaren stimuleert. 
Tijdens deze wandeling is er aandacht voor onrecht en geweld in verleden en heden, en voor concrete kerkelijke inzet voor gerechtigheid en vrede. Ook is er aandacht voor wat er vanuit oecumenisch perspectief van belang is (geweest) in de geschiedenis van Amsterdam. 

Op de wandeling door de Oostelijke Binnenstad wordt halt gehouden bij gedenkplaatsen van de jodenvervolging, bij het Wereldhuis, Sant´Egidio, de Armeense Kerk, het Goodwillcentrum Leger des Heils/ Drugspastoraat. De wandeling begint in de Hoftuin (achter de Hermitage) en eindigt op de Dam waar aansluitend in de Nieuwe Kerk de jubileumviering zal plaatsvinden. Vanaf 12.30 bent u welkom in de Hoftuin. 

De organisatie van de Walk of Peace is in handen van de Raad van Kerken Amsterdam, de Protestantse Kerk Amsterdam, Pax Nederland en de Taakgroep Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede van de Raad van Kerken in Nederland. U kunt zich vooraf aanmelden via raadvankerkenamsterdam@gmail.com. 

Voor jonge mensen (18-25 jr) wordt in het kader van jubileum een vierdaagse bijeenkomst georganiseerd op een camping bij Leusden, waar gezamenlijk gekeken wordt naar de betekenis van de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede. Klik hier voor meer informatie.

Over de Wereldraad van Kerken

Met de Wereldraad van Kerken ontstond in 1948 een uniek platform voor wereldwijde samenwerking tussen kerken. Als toonaangevende oecumenische organisatie heeft zij vanaf haar oprichting niet alleen bijgedragen aan samenwerking tussen kerken, maar ook aan vrede en recht.

Er zijn 348 kerkgenootschappen lid van de Wereldraad van Kerken. Gezamenlijk vertegenwoordigen de lidkerken van de Wereldraad zo'n 500 miljoen christenen in meer dan 110 landen. Deze lidkerken weten zich verbonden in Christus, over de grenzen van theologische en culturele verschillen heen. De lidkerken leren van elkaar, delen met elkaar en scherpen zich aan elkaar.


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl