Nieuws

 
 
18 mei 2018

Onzevader in NBV op drie punten aangepast

Bij de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) zal ook het Onzevader op drie punten worden aangepast. Het doel is een verbeterde versie te maken die bij uitstek geschikt is om hardop te bidden. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft op 15 mei de gereviseerde versie gepubliceerd en legt deze nu voor aan het publiek.

‘Het taalgebruik van de traditionele versie van het Onzevader staat ver af van vandaag. Straks weet niemand meer wat we in dit gebed nu eigenlijk bidden, terwijl dit het mooiste gebed is dat we hebben. Daarom kwam de NBV in 2004 met een eigentijdse vertaling, die we nu nog iets hebben aangescherpt’, zegt Matthijs de Jong, nieuwtestamenticus en projectleider van de revisie. ‘We hebben goed gelet op de cadans in de tekst, waardoor deze versie heel geschikt is om hardop te bidden. Ook willen we kerken hiermee een nieuwe gelegenheid geven een eigentijdse versie van het Onzevader te gaan gebruiken.’

De aanpassingen in het Onzevader vloeien voort uit de NBV-revisie waaraan momenteel wordt gewerkt. De sinds 2004 op deze vertaling binnengekomen reacties worden gebruikt om de kwaliteit verder te versterken, zodat zoveel mogelijk lezers de NBV als hun bijbel kunnen omarmen.

Het Onzevader in de gereviseerde Nieuwe Bijbelvertaling:

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen,

laat uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven

wie ons iets schuldig is.

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons van het Kwaad.

[Want aan U behoort het koningschap,

de macht en de majesteit

tot in eeuwigheid.

Amen.]

Matteüs 6: 9-13

Poll

Het NBG presenteert de nieuwe tekst mét uitgebreide toelichting in het vakblad Met Andere Woorden en op www.debijbel.nl/nbvrevisie/onzevader. Daar kan via een poll gereageerd worden op het vertaalvoorstel voor de zesde bede.


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl