> nieuws

Nieuws

 
18 mei 2018

Hebreeuws en Grieks voor iedereen

Het ministerie van OCW heeft een bedrag van ruim 53.000 euro beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van onlinematerialen voor het leren van de grondtalen van de Bijbel. De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en de Vrije Universiteit (VU) leggen gezamenlijk een gelijk bedrag bij. Het betreft een kosteloos toegankelijk onlinesysteem waarmee op basis van de tekst van heel het Oude en Nieuwe Testament de grammatica van Hebreeuws en Grieks kan worden geoefend.

De PThU en de VU slaagden erin om als één van de 39 inzendingen hun project gefinancierd te krijgen bij het overheidsproject ‘Open en online onderwijs’ (SURF). Het project is ontwikkeld in antwoord op tegenvallende studieresultaten betreffende Hebreeuws en Grieks en blinkt uit in een innovatieve benadering van het onderwijs in deze talen. In het te ontwikkelen leersysteem wordt het mogelijk om op basis van bestaande databases van Hebreeuwse en Griekse teksten de grammatica te oefenen. De student heeft daarbij een grote vrijheid in de te selecteren teksten, als ook in de te kiezen oefeningen. 

Volgens Ernst Boogert (PThU) en prof. Wido van Peursen (VU), de indieners van het project, voorziet de leermodule in de mogelijkheid om de grammatica op een prettige wijze te oefenen waarin een natuurlijke assimilatie aan de talen wordt nagebootst. De student en docent hebben daarbij inzicht in de scores van de betreffende oefeningen, waardoor in het onderwijs kan worden gefocust op de meer ingewikkelde delen van de grammatica. Een eerste versie zal medio 2019 operationeel zijn. Overeenkomstig de verstrekte subsidie zullen de ontwikkelde leermaterialen kosteloos toegankelijk zijn voor belangstellenden buiten de universiteit. Een overzicht van projecten staat op de website van SURF.


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl