Nieuws

 
 
16 april 2018

Nieuwe hoofdredacteur

Kalle Brüsewitz wordt per 1 mei de nieuwe hoofdredacteur van Doopsgezind NL. Hij is de opvolger van Johan Tempelaar, die de functie ruim zes jaar bekleedde. Brüsewitz was eerder als redacteur actief voor Doopsgezind NL. Het juli-augustusnummer is het eerste dat onder zijn verantwoordelijkheid verschijnt.

Brüsewitz is geen onbekende binnen de doopsgezinde wereld. Zo was hij jarenlang als vrijwilliger actief in het jeugdwerk, onder meer voor de zomerkampen van de AKC en als bestuurslid van de Jongeren Doopsgezinde Vredesgroep. Ook is hij als vrijwilliger verbonden aan Dopersduin, waar hij in 2015 op zijn belijdenis werd gedoopt, en was hij bestuurslid van groepsaccommodatie Samen Eén in Giethoorn. Sinds 2005 schrijft Brüsewitz voor Doopsgezind NL, in eerste instantie voor de jongerenpagina en sinds 2012 als lid van de redactie.

Kalle Brüsewitz volgde een studie kunst- en cultuurwetenschappen en is werkzaam als coördinator van het aanloopcentrum van oecumenisch diaconaal centrum Stem in de Stad in Haarlem. Daarnaast is hij als freelancer actief in het jeugdwerk. Die functies combineert hij vanaf 1 mei met het hoofdredacteurschap van Doopsgezind NL. Ook wordt hij verantwoordelijk voor digitale uitgaven als de nieuwsbrief Doopsgezind NU, de diverse websites van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de sociale media-kanalen.

Foto: Lotte de Graaf


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl