> agenda

Agenda

7 september 2018, 10:30 uur

Gezamenlijke seniorendag Leeuwarden / Drachten-Ureterp

Doopsgezinde kerk, Zuiderbuurt 26, Drachten

Een jaar geleden was er een geslaagde eerste seniorendag van de gemeenten Drachten-Ureterp en Leeuwarden op Fredeshiem. Nu is er de tweede gezamenlijke seniorendag, met als gastvrouw DG Drachten-Ureterp. Deze ontmoetingsdag wordt u door beide doopsgezinde gemeenten aangeboden.Er is onder andere tijd voor ontmoeting, een lunch, een wandeling, muziek en zang. Tijd: van 10.30 tot 15.00 uur.
We beginnen in de ochtend om 10.30 uur met koffie/thee en informele ontmoeting.
Daarna wordt verteld welke keuzes DG Drachten heeft gemaakt omtrent de restauratie en indeling van de gebouwen. Br. Jaap Schiere zal dit onderdeel verzorgen. Er is volop gelegenheid om in de diverse ruimtes te kijken, te vragen, te ontdekken. Om te vertellen over uw eigen ervaringen.
Van 12.00 tot 13.00 uur is er een eenvoudige lunch; voor broodjes en soep wordt gezorgd!
Van 13.00 tot 14.30 uur zijn er twee inleidingen: van Anne Woudwijk (een bekende kunstenaar uit Drachten) over zijn teken- en prentwerken die in de Vermaning zijn tentoongesteld.
Er is ook een muzikale inleiding van Rein Albert Ferwerda. Hij vertelt over de theorie en de praktijk van het Van Damorgel, over het zingen en de ruimte.
Tenslotte is er om 14.45 uur een afsluitende vesper, onder muzikale leiding van Rein Albert Ferwerda, samen met de beide predikanten Tjitske Hiemstra en Roelof Akse.

Senior is qua leeftijd voor ons een heel ruim begrip. U bent allen van harte welkom voor deze ontmoetingsdag in Drachten!
Geeft u zich s.v.p. op, wegens lunch-voorbereiding, bij Roelof Akse: renl.akse@upcmail.nl | 0511 842 731 | 06 2454 6498.


Terug