> agenda

Agenda

 
8 februari 2018, 20:00 uur

Chris Doude van Troostwijk in Koog aan de Zaan

Doopsgezinde kerk, Lagendijk 34, Koog aan de Zaan

Door buitenstaanders wordt spiritualiteit en religie vaak geassocieerd met fantasmen, dromen en onrealistische voorstellingen. Gaan we op de mythologische voorstellingen of esoterische verwachtingen af die de diverse religies in de loop van de geschiedenis hebben geproduceerd, dan is er alle reden voor een dergelijke scepsis. Een antropologische en daarom vrijzinnige theologie vraagt zich echter vooral af waar de behoefte en de productiekracht van dergelijke voorstellingen vandaan komt.

En antwoord is te vinden in de menselijke ervaring van het tragische of komische. Beide, tragiek of komedie, verwijzen naar ervaringen van 'onwetendheid'. Ervaringen waarin de mens niet kan instaan voor de effecten van zijn eigen wil en verlangen. Mensen zijn onvolledig, maar zelf-bewuste wezens. De religie helpt hen desondanks het leven in zijn volheid en onvoorspelbaarheid te aanvaarden. Want juist het bewustzijn van dit menselijke, tragische of komische tekort opent de vensters naar liefdevolle toewijding en medemenselijkheid.

Hoe kunnen plaatselijke, religieuze gemeenschappen helpen deze inderdaad spirituele en religieuze weg van 'tekort naar toewijding' te gaan? Is het mogelijk om een 'empowerment'-praktijk of een 'inspiratie'-programma voor soldidaire onwetendheid te ontwerpen? Hoe kan een spirituele, christelijke gemeenschap aan haar oorspronkelijke roeping gestalte geven?

Inleider Chris Doude van Troostwijk, visiting professor op de leerstoel voor Vrijzinnige Theologie aan het Doopsgezind Seminarium (VU), zal deze vragen benaderen aan de hand van beelden, gedachten en ervaringen uit de filosofie en cultuur.


Terug