> agenda

Agenda

 
14 januari 2018, 15:00 uur

Toneelvoorstelling over Driekoningen in Dokkum

DoRe kerk, Legeweg 14, Dokkum

Toneelgroep de Noorder Compagnie voert het Oberufer Driekoningenspel op in de DoRe kerk te Dokkum. Het vertelt het verhaal over de drie wijzen uit het Oosten die de ster volgen naar Bethlehem om het kerstkind te zoeken en het hun geschenken aan te bieden. Zij bezoeken eerst koning Herodes die zich bedreigd voelt en boze plannen smeedt. Ze vinden het goddelijke kind en schenken hem goud, wierook en mirre. Maria en Jozef krijgen een boodschap van de engel om te vluchten naar Egypte.

De Compagnie bestaat uit spelers, muzikanten, zangers, technici, bouwers en sjouwers, die zich vanuit verschillende religieuze achtergronden met elkaar verbonden hebben. Gedurende vier maanden hebben zij elke zondagmiddag aan inhoud en vorm gewerkt. Het eigen karakter van de taal hebben is gehandhaafd zodat het spel in ritme en rijm niet verstoord zou worden. Wel zijn er nieuwe elementen aan de vormgeving toegevoegd.

Traditiegetrouw werd het Driekoningenspel alleen binnen de gelederen van de vrije scholen, de antroposofische vereniging en de christengemeenschap opgevoerd, maar de spelers willen dit indrukwekkende spel graag onder de aandacht brengen van een breder publiek.

Het spel wordt opgevoerd in een begrijpelijke oud-Nederlandse taal en is geschikt voor iedereen ouder dan tien jaar. Het spel duurt vijf kwartier. Na afloop is er een collecte voor de onkosten en tijd voor ontmoeting tijdens het koffiedrinken.


Terug