> nieuws

Nieuws

11 januari 2018

Stichting Pastoraal Diakonaal Fonds geliquideerd

Eind vorig jaarwerd aangegeven dat de Stichting Pastoraal Diakonaal Fonds (PDF) in liquidatie was. Na verschillende juridische stappen doorlopen te hebben is de opheffing van de Stichting PDF nu definitief.

De Stichting Pastoraal Diakonaal Fonds heeft onder meer ten doel om minder draagkrachtigen verblijf te bieden in de doopsgezinde broederschapshuizen in Nederland. Wij willen al degenen, die de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan het realiseren van deze doelstelling, heel hartelijk danken.

Mocht u in de toekomst alsnog willen bijdragen aan de doelstelling van het fonds, dan verzoeken wij u uw bijdrage rechtstreeks over te maken aan een van de doopsgezinde broederschapshuizen.

De Stichting PDF eindigt gelukkig met een batig saldo. Dit batig saldo zal worden toegekend aan de doopsgezinde broederschapshuizen waarbij de huizen de bedragen in de geest van de stichting zullen aanwenden.

Bestuur Stichting Pastoraal Diakonaal Fonds in liquidatie


Terug