> agenda

Agenda

 
18 januari 2018, 10:00 uur

Drie keer over God in Deventer

Het Penninckshuis, Brink 89, Deventer

Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis organiseert deze winter weer drie bijeenkomsten rondom God. Er bestaat nog steeds een traditioneel beeld van God, maar binnen de vrijzinnige geloofsgemeenschappen herkent men zich hier niet (meer) in. Het traditionele godsbeeld is aan het verschuiven, maar wat is er voor in de plaats gekomen? Deze vraag staat centraal in de bijeenkomsten. Moeilijke onderwerpen worden niet geschuwd.

18 januari - God en seksualiteit

In de bijbel staan geen regels over liefde, seksualiteit en erotiek. Maar uit de verhalen kunnen we opmaken hoe mensen in de tijd van de bijbel met relaties en seksualiteit omgingen en hoe ze daarbij God betrokken. We kijken o.a. naar Hooglied, en het boek van Christiane Berkvens, De intimiteit van alleen leven. De spiritualiteit van de single.

1 februari - God en geweld

Geweldsteksten in de bijbel blijven iets ongemakkelijks houden. Aan de hand van het boek van Sam Janse, Is het de schuld van de Ene? Over monotheďsme en geweld, kijken we naar de oudtestamentische verhalen waarin geweld aan de orde is. In welke context zijn ze geschreven? En wat kunnen we er vandaag de dag mee?

15 februari - God en het atheďsme

Is het geloof in God een illusie? Die vraag is al eeuwenoud en blijft de gemoederen bezighouden. Aan de hand van Het oerboek van de mens van Carel van Schaik en Kai Michel en het boek Homo Deus van Harari kijken we waar we staan in het debat.

De bijeenkomsten zijn van 10.00-11.45 uur in de Witteveenkamer, bereikbaar via de achteringang van het Penninckshuis, poort Spijkerboorsteeg. De ochtenden zijn los van elkaar te volgen. Voor koffie/thee wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Voor meer informatie kunt u mailen naar ds. Sigrid Coenradie: s.coenradie@hotmail.com,


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl