Agenda

 
 
8 januari 2018, 20:00 uur

Kapellezing: geloof zonder zekerheid

De Kapel, s-Gravelandseweg 144, Hilversum

Dr. Paul Rasor uit de VS geeft een Kapellezing getiteld 'Geloof zonder zekerheid in tijden van onzekerheid'. In het licht van alle crises van onze tijd, en ook in het licht van onze vrijzinnige uitgangspunten, is de vraag: hebben wij iets bij te dragen?

Paul Rasor maakt inzichtelijk wat de spanningen zijn, die in de vrijzinnige theologie aan de orde komen. Tevens zal hij de waarden en idealen van de vrijzinnige theologie duiden die ons tot verandering en hoop kunnen leiden.

Paul Rasor is Amerikaans theoloog en gepromoveerd aan de Harvard Universiteit. Hij doceerde op verschillende plaatsen in de VS en Europa en is sinds 2015 verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Gratis toegang, vrije collecte na de lezing. Zie www.dekapel.nu.


Terug