> nieuws

Nieuws

 
4 december 2017

Inspiratiedag Kairos-Sabeel Nederland

Het Sabeel Ecumenical Liberation Theology Center (www.sabeel.org) werd na de Tweede Intifada in 2000 opgericht door de Palestijnse (bevrijdings-)theoloog Naim Ateek. Tot nu toe is de Presbyterian Church USA het enige kerkgenootschap dat zich er van harte aan gecommitteerd heeft. Een belangrijk deel van de protestantse kerken in de Verenigde Staten baseert zijn visie en agenda duidelijk op een pro-zionistische theologie, en legitimeert daarmee zijn invloedrijke politieke lobby.

Buiten de VS hebben de Vrienden van Sabeel zich nationaal georganiseerd. De Nederlandse Vrienden van Sabeel (www.kairos-sabeel.nl) hadden enkele Nederlandse kerkgenootschappen gevraagd zich te laten vertegenwoordigen bij de Inspiratiedag. Met name vanwege de presentatie van de Nederlandse vertaling van Walter Brueggemann’s boekje Uitverkoren volk? Bijbellezen met het oog op het Israëlisch-Palestijns conflict. Maar jammer genoeg meldde alleen de vrijzinnige vleugel binnen de kerken zich, namelijk de remonstranten en doopsgezinden. Kennelijk had Kerk in Aktie geen mandaat gekregen van de PKN, ook al is Sabeel-NL bij Kerk in Actie ondergebracht.

De Duitser Brueggemann, als oudtestamentisch exegeet ook in Nederland bekend, heeft zijn handzame boekje doen uitkomen op aanbeveling van rabbijnen als Michael Lerner en Mark Braverman. Hij waagt zich ermee in het oog van de spraakverwarring en stimuleert het gesprek binnen de christelijke gemeenten over begrippen als ‘uitverkoren’, ‘heilig land’ en ‘zionisme’. Voor de goede orde: het vraagteken in de titel van het boekje is niet retorisch bedoeld. De auteur laat als theoloog de ‘onberouwlijkheid van de (land-)belofte’ (H. Miskotte) geheel overeind, maar hij stelt wel vraagtekens bij de zogenaamde twee-staten-oplossing.  

In Nederland is het kerkelijk debat over het Palestijnse vraagstuk wellicht minder urgent dan in de Verenigde Staten, maar dat kan geen excuus zijn het debat uit de weg te gaan door het vraagstuk te depolitiseren of te ontkerkelijken. In dat verband is het voor ons doopsgezinden goed te weten dat de Mennonite Conference North-America geen deel uitmaakt van de Christian Zionists, maar wel stelling heeft genomen. Zie Doopsgezind NL 09/10, pagina 4, en www.mennoniteusa.org/tag/israel-palestine-resolution.

Ligt hier een uitdaging voor de doperse gemeenten in Nederland, die zich niet meer kunnen beroepen op de publicatie van Frits Kuiper uit 1970: Dorst naar recht: een oproep tot bezinning bij de strijd om Jeruzalem?

Anne-Marie Visser


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl