> nieuws

Nieuws

 
30 november 2017

Andries Bakker met emeritaat

In een goedbezochte dienst op 26 november werd in de doopsgezinde gemeente Zwolle stilgestaan bij het emeritaat van ds. Andries Bakker. De dienst stond in het teken van ‘loslaten en aanpakken’. Andries Bakker volgde een opleiding aan de Hogere Zeevaartschool en was enkele jaren actief in de maritieme sector, onder meer als stuurman en als staflid van het internaat van de zeevaartschool te Terschelling, voordat hij besloot de opleiding tot predikant te volgen. Zijn voorliefde voor ‘het water’ kwam ook in zijn afscheidsdienst duidelijk naar voren: een van de gekozen lezingen ging over de bijbelse storm op het meer.

Bakker begon in 1980 als pastoraal werker in de doopsgezinde gemeente Aalsmeer en werkte vanaf 1984 in dezelfde functie in de gemeentecombinatie Baard-Franeker-Itens en Witmarsum-Pingjum (de Lytse Streek). In 1986 rondde hij als zogenoemde tweede-wegger de opleiding af en in 1989 werd hij beroepen in Giethoorn. Daar was ds. Bakker vijftien jaar actief en initieerde hij een groot aantal activiteiten, onder meer op het gebied van jeugdwerk, zoals Kindereiland en de oprichting van de Elfregi waterscouting. In 2004 maakte hij de overstap naar de gemeente Drachten-Ureterp, waar hij actief was totdat hij in 2016 in Zwolle werd beroepen.

Na afloop van de viering spraken vertegenwoordigers van de gemeenten Drachten-Ureterp en Zwolle en van de Ring Zwolle ds. Bakker toe. Namens de Broederschapsraad van de ADS sprak ds. Gabe Hoekema, die onder meer benadrukte dat ds. Bakker altijd meer heeft willen zijn dan ‘alleen’ gemeentepredikant, waarbij hij onder meer het jeugdwerk, de vredesgroep, landelijke bestuursfuncties en zijn inzet voor de doopsgezinde instellingen noemde.


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl