> nieuws

Nieuws

 
24 november 2017

Doopsgezind, van blijvende waarde!

Elf voorgangers uit Friesland en Groningen kwamen op 16 november samen in Fredeshiem rond het gespreksboekje ‘Doopsgezind’: van blijvende waarde? Een kleine theologische verkenning van de presentie. Dit gespreksboekje is geschreven door zes voorgangers vanuit de motivering aan een toekomstbestendig doopsgezind Noord-Nederland te werken. Dit voorgangersoverleg maakt deel uit van het Groot Gemeentelijk Overleg dat gericht is op meer samenwerking. Elk van de zes auteurs heeft over een bepaald onderdeel van de gemeente geschreven, en daarbij gespreksvragen geformuleerd. Het boekje is nu verspreid onder de doopsgezinde gemeenten in Friesland en Groningen. Er zijn minimaal tien boekjes per gemeente beschikbaar.

Tijdens de novemberbijeenkomst in Fredeshiem verdiepten de deelnemers zich in hoofdstuk VI over Spiritualiteit. Tjitske Hiemstra, die dit hoofdstuk heeft geschreven, was de gespreksleider. Ze vertelde over haar eigen spirituele reizen in o.a. Leeuwarden (Oergong), Grandchamp (Zwitserse communiteit) en Iona. Op een vertrouwelijke manier raakten we in gesprek over onze eigen spiritualiteit, in samenhang met het gemeentewerk waar we als voorgangers bij betrokken zijn. Op die manier werd het een boeiende en inspirerende middag. We hopen dat de gemeenten in Friesland en Groningen over de inhoud van het gemeente-zijn met elkaar in gesprek gaan.

Deze collegiale ontmoeting krijgt volgend jaar in de week na Pasen een vervolg, en wel op donderdag 5 april 2018 van 13:00-16:00 uur in de Menniste Wurkpleats (doopsgezinde kerk) te Heerenveen. 

Jantsje Huizinga, Tjitske Hiemstra, Geert Brüsewitz, Jacob Kikkert, Pieter Post en Roelof Akse


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl