> nieuws

Nieuws

 
23 november 2017

'Het gaat erom mensen weer eigenwaarde te geven'

Met ruim 120 aanwezigen was de vermaning in Heerenveen op zondagmiddag 19 november goed gevuld. Het aandachtig luisterend publiek voelde zich zeer betrokken bij de inhoud van de 6e Menno Simons-lezing, verzorgd door Petra Stienen. Zij sprak over de stichting Action for Hope, die zich inzet voor jongeren in conflictgebieden in JordaniŽ en Libanon door middel van muziek, theater en videoprojecten.

Petra Stienen heeft in SyriŽ gewerkt en daar de in 2014 vermoorde pater Frans van der Lugt ontmoet. Dankzij hem ontdekte ze dat je mensen beter leert kennen in stilte, dan wanneer je met hen spreekt. Dat was voor haar reden om de toestand in het Midden-Oosten niet meer te willen duiden in actualiteitenrubrieken, en ze sloot zich aan bij Action for Hope.

Deze stichting werkt samen met lokale vrijwilligers. Zij proberen met en voor jongeren in vluchtelingenkampen, steden en dorpen ter plekke een muziekschool of cultuurcentrum te vestigen. Sommige jongeren blijken over zoveel artistiek talent te beschikken dat ze er geld mee kunnen gaan verdienen. Het werk is erop gericht mensen een sterker gevoel van eigenwaarde te geven door ze te laten merken dat ze anderen aan het lachen kunnen maken, of kunnen ontroeren. Petra Stienen is zich zeer bewust van de kracht van mensen en hun recht op hoop voor de toekomst, zeker in conflictgebieden. De stichting biedt hun daarbij de noodzakelijke hulp, waarbij het besef groeit dat ze 'ertoe doení.

Met een aantal mooie voorbeelden belichtte Stienen het werk van Action for Hope. Legio waren de verwijzingen naar de veelkleurigheid, het doorzettingsvermogen en de kracht om te leven en te overleven bij de mensen die ze ontmoet in het Midden-Oosten.

Ter afsluiting stond ze stil bij de woorden die Robert Kennedy in Zuid-Afrika sprak: ďTelkens wanneer iemand voor een ideaal opkomt, zich inzet om het lot van anderen te verbeteren of protesteert tegen onrechtvaardigheid, zendt hij een rimpeltje van hoop uit. En al die kleine rimpeltjes vanuit miljoenen verschillende centra van energie en inzet, vormen samen een vloedgolf die de machtigste muren van onderdrukking en weerstand kan vervagen.Ē

Tijdens de vragenronde kwam de vraag naar voren hoe wij hier en nu mensen in dergelijke situaties kunnen helpen. Stienens antwoord was dat we allen individueel de stap moeten zetten om een rimpeltje van hoop te zijn, en dat we vooral geen compromissen moeten sluiten met onszelf. We moeten (meer) openstaan voor anderen en voor verandering, we zullen wat radicaler moeten zijn en daarnaar handelen.

Broeder Frans Dukers had de middag al geopend met een verwijzing naar deze laatste woorden, die hij ontleende aan Menno Simons. Hij bedankt Petra Stienen voor haar gloedvol betoog en de aanwezigen voor hun komst. Na afloop was er gelegenheid om na te praten over de impact van deze prachtige lezing.

De Menno Simons-lezing is een initiatief van de Algemene Doopsgezinde SociŽteit, de overkoepelende organisatie van de Nederlandse doopsgezinde gemeenten. Met de lezing wil zij kerk en wereld bij elkaar brengen rondom een thema dat past bij de doopsgezinde identiteit. De lezing is vernoemd naar de Nederlandse kerkhervormer Menno Simons, grondlegger van de internationale doopsgezinde geloofsgemeenschap. De voorgaande lezingen werden gehouden door achtereenvolgens Abram de Swaan, Louise Fresco, Hans Achterhuis, Maurits Groen en Erik Borgman.


Terug
Meer informatie Facebook   Twitter   ANBI-register
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl