Agenda

 
 
8 januari 2018, 14:00 uur

Cursus over vier christelijke denkers

Regentessekerk, Regentesselaan 14b, Apeldoorn

In deze cursus wordt u ingeleid in het denken van vier christelijke denkers. De Fransman Blaise Pascal (1623-1662) deed in zijn klassieke meesterwerk Pensées een poging zijn lezers gevoelig te maken voor de waarheid van het christendom. (foto).

De Deense denker Soren Kierkegaard (1813-1855) probeerde met zijn indringende analyses van fenomenen als angst, verveling en melancholie de mens ertoe te brengen om het in zijn leven met het geloof in God te wagen.

De Brits-Amerikaanse filosoof Alfred North Whitehead (1861-1947) inspireerde met de originele wijze waarop hij in zijn filosofie God ter sprake bracht theologen tot de in onze tijd nog altijd zeer invloedrijke procestheologie.

Bij de vierde en laatste denker, de Française Simone Weil (1909-1943) zijn leven en denken eigenlijk niet te scheiden. Alle thema’s die zij aan de orde stelt zijn óf door haar intensief gepraktiseerd (‘aandacht’, ‘wachten op God’) óf ondergaan (‘ongeluk’).

In de op de cursusbijeenkomst volgende kerkdienst wordt een poging gedaan de besproken thematiek in de preek te verwerken. Vanzelfsprekend kan de cursus worden bijgewoond zonder deze kerkdiensten te bezoeken.

Syllabi van de inleidingen worden een week van tevoren aan de deelne(e)m(st)ers toegestuurd. Inleider is ds. Foeke Knoppers.

Data: maandagen 8 januari (Pascal), 12 februari (Kierkegaard), 5 maart (Whitehead) en 9 april (Weil).

Tijd: 14.00-15.30 uur; bij voldoende belangstelling ook 's avonds van 20.00-21.30 uur.

Opgeven bij Trude Berkhoff: 055 355 236 | trudeberkhoff@gmail.com, of bij Foeke Knoppers: 055 578 6818 | fknoppers@hetnet.nl


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl