Agenda

 
 
18 november 2017, 10:00 uur

Jaarlijkse bazar in Aalsmeer

Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55, Aalsmeer

De jaarlijkse bazar wordt in de kerkzaal van de doopsgezinde kerk gehouden. Er komen boeken, cd’s, dvd’s, lp’s, kleding, bloemen en planten, een Rad van Avontuur, verlotingen en behendigheidsspelletjes, en heel veel ‘rommel’. Kunt u meehelpen met de voorbereidingen, of op de dag zelf? Neem dan contact op via cie-bazar@dgaalsmeer.nl | 0297 343 095 | 0297 340 684.

De opbrengst gaat naar diverse goede doelen; 50% gaat naar:

St Lukes Hospital (Malawi). Een klein, ruraal missieziekenhuis in het zuiden van Malawi, één van de armste landen van Afrika. In St Lukes werken naast  de lokale staf, twee Nederlandse tropenartsen, onder wie Wouter Bakker. Het is in Afrika de gewoonte dat de familie zorgt voor een in het ziekenhuis opgenomen familielid, v.w.b. eten en drinken, wassen enzovoort. Kortom: alle taken buiten de medische zorg. Omdat er geen ruimte voorhanden is voor deze familieleden (guardians) wil het ziekenhuis een eenvoudig Guardian Shelter bouwen met geld van de bazar. Een open ruimte met dak en sanitaire voorzieningen: een soort Afrikaans Ronald McDonald House.

Voor dit project vraagt de Doopsgezinde Gemeente een verdubbeling van de OSA aan.

Spot Tanzania (Tanzania). Schoon drinkwater geeft de Tanzaniaanse bevolking gezondheid, kracht en energie. Veel ziekten komen daardoor niet meer voor. Mensen voelen zich beter en presteren beter. Schoon drinkwater is dus ook van economisch belang. Kinko is een groot dorp, met meer dan 2000 inwoners, die ver verspreid over zes gehuchten wonen. De graaf- en bouwwerkzaamheden in Kinko zijn inmiddels van start gegaan. Eind 2018 verwacht Chamavita dit project te kunnen afronden. Schoon drinkwater voor 700 mensen in Kinko. Helpt u mee?

Voor dit project vraagt de Doopsgezinde Gemeente een verdubbeling van de OSA aan.

Stichting Urgente Noden Aalsmeer (Nederland). In november 2011 hebben zes enthousiaste en sociaal bewogen Aalsmeerders de handen in elkaar geslagen en het noodhulpbureau: Stichting Urgente Noden Aalsmeer (SUNA) opgericht. Het doel van de stichting is om mensen in Aalsmeer en Kudelstaart te steunen die, ondanks alle wettelijke regelingen, tussen wal en schip dreigen te raken. Direct betrokken hulpverleners kunnen problemen bij het Noodhulpbureau aangeven, waarna het bureau kijkt of directe hulp noodzakelijk is.

Tent of Nations (Palestina). Daoud Nassar is een Palestijns christen uit Bethlehem. Samen met zijn familie runt hij een boerenbedrijf met daarop het project Tent of Nations Ondanks de moeilijke omstandigheden en voortdurende bedreiging van confiscatie van het land, zet de familie Nassar zich op geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto ‘Wij weigeren vijanden te zijn’. Iedere zomer worden kindervakantiekampen georganiseerd voor kinderen uit Palestijnse vluchtelingenkampen in Bethlehem. Er worden activiteiten georganiseerd op het gebied van muziek, theater en vreedzame conflicthantering. Een belangrijk doel is dat de kinderen de band met het land ervaren, door concreet de handen uit de mouwen te steken.

Vluchtelingen vanwege de crisis in Syrië en Irak (via MCC/WereldWerk). In Libanon is bijna 1 op de 3 personen vluchteling uit Syrië, samen ruim een miljoen mensen. Het Mennonite Central Committee (MCC) biedt noodhulp aan deze vluchtelingen en aan de overbelaste Libanese gemeenschap die de vluchtelingen daar opvangt. Terugkeer is voor velen van hen geen optie vanwege het voortdurende oorlogsgeweld in Syrië. Naast noodhulp werkt het MCC ook aan vredeswerk en support voor onderwijs. Dit werk van MCC is het meer dan waard om gesteund te worden.

Doopsgezind WereldWerk. Doopsgezind WereldWerk is een stichting voor solidariteit en vrede. Duurzame ontwikkeling en zorgvuldig gebruik van alles wat ons op deze aarde gegeven is, staan centraal als wij de aarde willen bewonen zoals God het heeft bedoeld. Met onze partners proberen we op een gelijkwaardige manier om te gaan. Bij alle hulp die we verstrekken en bij al het vredeswerk dat we doen, streven we naar wederkerigheid: we willen de situatie en de noden van de anderen centraal stellen. Door bezoeken over en weer willen we elkaar leren kennen en zo van elkaar leren.

Het WereldWerk Adoptie plan. Het WereldWerk Adoptieplan steunt arme kinderen met het verstrekken van schoolgelden voor de doopsgezinde kinderdagverblijven. Het betreft kinderen in de ontwikkelingslanden, waarvan ouders overdag werken en zij de kinderen door gebrek aan tijd en scholing nauwelijks kunnen begeleiden. Het dagverblijf verstrekt de kinderen maaltijden en helpt met het huiswerk. Hiernaast worden cursussen voor moeders georganiseerd op het gebied van voedsel en hygiëne.

Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. De overige 50% van de bazar-opbrengst is bestemd voor het lokale werk van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer.

www.dgaalsmeer.nl


Naar de agenda

  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl