Agenda

 
 
17 november 2017, 17:30 uur

Vrijzinnig Leerhuis Elspeet

Conferentiecentrum Mennorode, Apeldoornseweg 185, Elspeet

Persoonlijke impressie Vrijzinnig Leerhuis

Mij werd, als jarenlang deelnemer van het Leerhuis, gevraagd er iets over te schrijven. Binnenkort start het elfde seizoen en ik heb inmiddels al veertig bijeenkomsten achter de rug. Er zijn nog enkele plaatsen vrij - wie weet is het wat voor u!

De indertijd gekozen formule van een etmaal met een afwisselend en boeiend programma, en dat viermaal per seizoen, bevalt me nog steeds uitstekend. Een extra bonus is natuurlijk de locatie Mennorode, bij de meesten welbekend. Je bent er echt even helemaal uit. Iedere bijeenkomst heeft een eigen thema, waaromheen het programma is gebouwd. Het aantal thema’s is onuitputtelijk, ook voor de komende jaren. Laat dat maar aan initiatiefnemer en coördinator Alfred van Wijk over. De keuze van een goede film ter introductie van het thema is bij mij altijd in goede aarde gevallen.

In beide groepen komen mensen samen met vaak heel verschillende achtergronden op maatschappelijk, religieus en professioneel gebied. Kortom, een bundeling van veel levenservaring. Een heel belangrijk aspect is de openheid, ja zelfs een zekere nieuwsgierigheid, naar andermans opvattingen. Zoals de deelnemers met meerdere jaren leerhuiservaring zullen kunnen bevestigen, is er een veilige sfeer ontstaan waarin men soms heel persoonlijke ervaringen met elkaar kan delen. Dat wil overigens niet zeggen dat de groepen een gesloten karakter hebben. Integendeel, nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

Paul Koopman   

----------------------------------------------------

Het Vrijzinnig Leerhuis richt zich met vier themaweekenden op vrijzinnig georiënteerden die hun visie op cultuur, politiek en maatschappij met een open geloofsattitude willen verdiepen en met anderen willen delen. Intellectuele nieuwsgierigheid en onderlinge betrokkenheid zijn hierbij sleutelbegrippen. 

Elk thema wordt vanuit verschillende disciplines - zoals sociologie, psychologie en filosofie - benaderd. Hierbij komen ook film, literatuur, muziek en beeldende kunst aan de orde. Elke bijeenkomst wordt besloten met een eenvoudige viering die in het teken van het thema staat. 

Dit seizoen worden de thema’s Humor (?) ..., De schoonheid van het geheim, Overgave, en Recht, religie en vrijheid uitgediept. U kunt voor ieder thema uit twee data kiezen. In verband met de onderlinge gedachtenwisseling genieten deelnemers die zich verbinden aan het volledige jaarprogramma de voorkeur.

Beschikbare data Thema Docent
A 17-18 november 2017  Humor (?) ... dr. Alfred R. van Wijk
B 24-25 november 2017  Humor (?) ... dr. Alfred R. van Wijk
A 15-16 december 2017 De schoonheid van het geheim drs. Jeanet van Woerden
B 12-13 januari 2018 De schoonheid van het geheim drs. Jeanet van Woerden
A 2-3 februari 2018 Overgave drs. Alex Noord
B 9-10 februari 2018 Overgave drs. Alex Noord
A 2-3 maart 2018 Recht, religie en vrijheid mr. Thijs van Hoogstraten
B 16-17 maart 2018 Recht, religie en vrijheid mr. Thijs van Hoogstraten

Programma Leerhuis groepen A & B
Het programma van het leerhuis heeft iedere bijeenkomst een vaste structuur:

Vrijdag
17.30 uur  ontvangst
18.00 uur  diner
19.00 uur  film afhankelijk van het thema
21.00 uur  nabespreking film
22.00 uur  einde programma, mogelijkheid tot informeel samenzijn

Zaterdag
8.30 uur  ontbijt
9.30 uur  bespreking van het thema aan de hand van fragmenten uit wetenschap en literatuur die ter plaatse worden uitgereikt
12.30 uur lunch
13.30 uur verdere bespreking van het thema
15.45 uur liturgisch moment
16.00 uur afsluiting en vertrek

Kosten
De kosten voor het Vrijzinnig Leerhuis Elspeet bedragen € 149,00 per bijeenkomst. Dat is het tarief voor de cursuskosten, een overnachting op een éénpersoonskamer, ontbijt, lunch, diner en koffie-/theeverstrekking. Exclusief verblijfsbijdrage à € 1,75 p.p.p.n.

Aanmelden
Aanmelden kan via: E vrijzinnigleerhuis@ads.nl. Daar kunt u het inschrijfformulier aanvragen. Wij vragen u dit formulier in te vullen en per e-mail terug te sturen. Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen: 020 - 623 09 14.

Humor (?)...
docent & gespreksleider: Alfred R. van Wijk
‘Humor lost geen problemen op, maar helpt er over heen’. Dit aforisme geldt in vele, maar niet in alle gevallen. Wat door iemand als humoristisch bedoeld is, kan bij anderen als grievend overkomen. Zeker bij thema’s als ziekte, dood, discriminatie, de Holocaust en religie ligt het maken van grappen erg gevoelig. In dit weekend onderzoeken we met elkaar waar de grenzen van ons eigen gevoel voor humor liggen en maken we onze eigen en elkaars kwetsbaarheid voor grappen die ons raken bespreekbaar. Fragmenten uit vier verschillende (humoristische?) films en Le tout Nouveau Testament brengen onze gedachtewisseling op gang ... 

De schoonheid van het geheim
docent & gespreksleider: Jeanet van Woerden
Transparantie is een sleutelwoord van onze tijd. Maar veel ouder is het verlangen van de mens naar doorzichtigheid. Het is nauw verwant aan het verlangen om grip te krijgen op de werkelijkheid. Echter: zonder geheimen wordt de wereld saai en oninteressant. In dit vrijzinnig leerhuis zullen we een pleidooi voor mysterie en verborgenheid beschouwen. Over het verborgene in een huwelijksrelatie gaat de film van vrijdagavond: 45 Years. 

Overgave 
docent & gespreksleider: Alex Noord
In onze tijd wordt verwacht dat mensen zelf vorm en inhoud geven aan het leven. Aan de autonomie en de zelfredzaamheid van de mens wordt veel waarde gehecht. Wie ziek is, gaat de strijd met de ziekte aan. Wie op een moeilijk traject in zijn werkzame leven zit, neemt een coach in de arm. Wie een bepaald probleem moet oplossen, maakt een actieplan. Steeds staat de handelende mens centraal. Mondigheid, zelfbeschikking en vrijheid staan vandaag de dag in hoog aanzien. Binnen de religie en de filosofie wordt niet zelden de focus gelegd op een andere levensvisie- en instelling. Bijvoorbeeld wanneer de waarde van een begrip als overgave wordt belicht. In hoeverre is de moderne mens nog in staat zaken los te laten en zich over te geven aan iets of iemand? De term overgave zal vanuit meerdere invalshoeken worden bekeken. In de film: wat leert de bedevaart naar Mekka in Le grand voyage over gehoorzaamheid, onderwerping en toewijding? Vanuit de bijbel: correspondeert de bede ’Uw wil geschiede’ nog met het hedendaagse levensgevoel? Vanuit de filosofie: wat bedoelde Schopenhauer toen hij benadrukte dat de enige uitweg van de mens was ‘op te gaan in de wordingsstroom van het leven’? Vanuit de spiritualiteit: hoe kon het dat de Zweedse diplomaat Dag Hammarskjöld pas echt vrij werd toen hij zich onvoorwaardelijk verbonden had aan iets van een andere orde? Vanuit de muziek: wat betekent het ‘Ich habe genug’ dat J.S. Bach de bas in Cantate BWV 82 laat zingen? Natuurlijk is er ook ruime gelegenheid voor gesprek en discussie en voor een eigen gedachtevorming rondom het intrigerende woord ‘overgave’.

Recht, religie en vrijheid
docent & gespreksleider: Thijs van Hoogstraten
We zullen samen op zoek gaan naar de kruispunten van deze drie domeinen in ons leven en ons samenleven. We verdiepen ons in begrippen als rechtvaardigheid, grondrechten en mensenrechten, in verleden en heden. Wat zijn de daarin beleden vrijheden, met name de vrijheid van godsdienst, nu werkelijk waard, juist als zij met elkaar gaan schuren? Kan het desondanks toch zo zijn dat recht en vrede elkaar “begroeten met een kus” - en dat “gerechtigheid uit de hemel neerziet”, zoals dat staat in psalm 85:11-12? We bestuderen en bediscussieren bij dit alles ook enkele interessante uitspraken van Nederlandse en Europese rechters over deze thematiek. Ankerpunten zullen verder nog zijn: leven en werken van Hugo de Groot (1583-1645), befaamd jurist en theoloog; en de muziek van componist Carlo Gesualdo (1566-1613), met zijn bijzonder levensverhaal.

Klik hier om de folder te downloaden.


Naar de agenda

  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl