Agenda

 
 
15 november 2017, 20:00 uur

Lezing over Martin Bubers 'ik en jij' in Gouda

Het Inspiratiehuis, Peperstraat 20, Gouda

Martin Buber is een van de weinige filosofen die de mens als fundamenteel relationeel beschouwt. Dit in tegenstelling tot andere westerse filosofen die veel meer nadruk leggen op de autonomie, of zelfs de onafhankelijkheid van de mens.

Het streven naar autonomie heeft ons veel gebracht: meer regie over je eigen leven, meer zelfkennis, ruimte om jezelf centraal te stellen en je persoonlijk te ontwikkelen, etc.Maar er lijkt ook iets verloren te zijn gegaan. Iets wat je als mens nooit in je eentje voor elkaar kunt krijgen: betekenis. Want betekenis wordt je gegeven!

Het is daarom niet vreemd dat steeds meer mensen op zoek zijn naar verbinding. Op zoek naar verbinding met een (spirituele) beweging, op zoek naar een partner, of als de familiebanden minder sterk zijn, het zelf creren van een extended family, het samenwerken met andere zelfstandig ondernemers, etc. Er zijn ook mensen die de stad verlaten voor de natuur, om zo tot zichzelf te komen.

Deze ontwikkeling is zeer goed te verklaren vanuit de door Buber genoemde drie fundamentele sferen voor elke relationele mens. Namelijk de relatie met de inspiratiebron of de geestelijke wereld, de relatie met de natuur en de relatie met andere mensen.

De in Iran geboren en opgegroeide Farida Farhadpour kwam begin jaren negentig als politiek vluchteling naar Nederland. Na aanvankelijk een medische opleiding te hebben gevolgd, ging ze zich bekwamen in Beleid en Management. In haar werk als organisatieadviseur past ze de beginselen van Martin Bubers filosofie toe.

De lezing is gratis toegankelijk voor leden. Niet-leden betalen 10,-.

De lezing wordt georganiseerd door de Federatie Gouda, waarin samenwerken doopsgezinden, remonstranten, vrijzinnige protestanten en directe leden.Naar de agenda