Agenda

14 november 2017, 14:00 uur

Vreemde kostgangers in Amsterdam

Vrije Universiteit, Hoofdgebouw zaal 1B14, De Boelelaan 1105, Amsterdam

Het Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism organiseert aan de Vrije Universiteit een mini-symposium over geloof en migratie in vroeg-modern Amsterdam. Amsterdam heeft de eeuwen door grote gemeenschappen van migranten gekend. Franse Hugenoten, doopsgezinden, lutheranen en anderen zochten in Amsterdam een goed heenkomen. Soms hoopten migranten in Amsterdam betere economische kansen te krijgen, soms werden ze gedreven door zucht voor avontuur, een andere keer zochten ze in Amsterdam de gelegenheid op hun eigen wijze hun godsdienst te beleven. In hoeverre hebben deze groepen migranten de religieuze geschiedenis van Amsterdam gestempeld? Was Amsterdam door het relatief grote aantal migranten 'anders' dan andere steden? Welke bronnen staan ons ter beschikking om de religieuze geschiedenis van Amsterdam te bestuderen? Welke nieuwe kansen opent de digitalisering van bronnen voor dergelijk lokaal onderzoek? En wat voegt lokale geschiedschrijving toe aan het grotere beeld van de religieuze geschiedenis dat we toch al hebben?

Deze middag doen drie specialisten verslag van hun onderzoek; daarnaast staan zij stil bij de achterliggende methodische vragen bij dit type onderzoek. Prof. dr. August den Hollander (Amsterdam, VU) houdt zich bezig met Franse Hugenoten; dr. Mary Sprunger (Eastern Mennonite Seminary, momenteel fellow aan het ACHHP) is bezig aan een onderzoeksproject naar Amsterdamse dopers in de Gouden Eeuw; dr. Erika Kuijpers (Amsterdam, VU) schreef een boek over lutherse migranten in Amsterdam en houdt zich momenteel onder andere bezig met het onderzoek naar kronieken.

De toegang is gratis, maar aanmelden is gewenst:m.g.k.van.veen@vu.nl.

Programma

14.00   Welkom

14.15   August den Hollander, Kroniek van een 18e-eeuws Frans bakkersgeslacht in Amsterdam

15.00  Mary Sprunger, Initiative, Community or Luck? A Longitudinal Study of Doopsgezinde Immigrants in Golden Age Amsterdam

15.45   Koffie en thee

16.00   Erika Kuijpers, Kerkgeschiedenis als sociale geschiedenis: lutheranen in zeventiende-eeuws Amsterdam

17.15   Borrel

 Het Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism van de Vrije Universiteit maakt de rijke Amsterdamse erfenis op het gebied van het protestantisme beter toegankelijk. Het centrum doet dat door fellowships te verstrekken aan onderzoekers zodat zij de tijd hebben Amsterdamse archieven en bibliotheken te gebruiken; door jonge onderzoekers te ondersteunen bij het verwerven van onderzoeksgeld en door de organisatie van publiekslezingen. Coördinatoren van het centrum zijn prof.dr. August den Hollander en prof. dr. Mirjam van Veen.


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl