> nieuws

Nieuws

 
27 september 2017

Toegewijd in Gods ruimte

In de moderne samenleving staan orthodoxe en vrijzinnige opvatting van christelijk geloof tegenover elkaar. Erik Borgman wilde tijdens zijn visiting professorship de vraag verkennen of er niet een andere, betere manier is om de doopsgezinde omvang van de traditie te begrijpen dan door het te labelen als vrijzinnigheid. De radicale navolging van Jezus en de gehoorzaamheid aan de Bergrede wijst volgens hem eerder op een praktische toewijding die verwant is aan die van het kloosterleven in de rooms-katholieke kerk. Deze toewijding is verwant aan de orthodoxie in die zin dat zij zichzelf begrijpt als gehoorzaamheid en als onvoorwaardelijk. Zij is verwant aan vrijzinnigheid in de zin dat het minder hecht aan formuleringen en elke omschrijving van God of het goddelijke als gebrekkig beschouwt.

De speurtocht van Borgman verliep anders dan hij het zich had voorgesteld. Hij doet op het symposium bij zijn afscheid als visiting professor verslag van zijn bevindingen. Aan de hand van theologische en spirituele denkers en van waarnemingen binnen het kerkelijke veld - doopsgezind en anderszins - zal hij de gedachte uitwerken dat de toekomst afhankelijk is van het vermogen een andere dan de bestaande werkelijkheidsorde te presenteren. Een werkelijkheidsorde die gebaseerd is op genade en vrijgevigheid die niet door mensen in het leven geroepen of gehouden kan en hoeft te worden, maar wel om absolute toewijding vraagt.

Prof. dr. Erik Borgman (1957) is lekendominicaan en hoogleraar theologie van de religie, in het bijzonder het christendom, aan de Universiteit van Tilburg. Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan, veelal op het snijvlak van religie en samenleving en over het publieke belang van religie en christendom. In 2012 werd hij uitgeroepen tot Meest Spraakmakende Theoloog. Sinds medio 2015 was hij visiting professor aan het Doopsgezind Seminarium.

Klik hier voor het volledige programma en meer informatie over het symposium (NB aanmelden vereist!).

Foto: Ramon Philippo, RAP Fotografie


Terug