Agenda

 
 
31 oktober 2017, 23:59 uur

150.000 euro om mensen met elkaar te verbinden

Nederland verhardt. Het Sociaal Cultureel Planbureau constateert al jaren een toenemende polarisatie in onze samenleving. Hoog en laag opgeleiden en ook mensen van verschillende etnische afkomst staan meer en meer tegenover elkaar. We denken steeds vaker in termen van ‘wij’ en ‘zij’. “Veel Nederlanders maken zich hierover zorgen”, zegt Ardin Mourik, commissielid fonds Kerk en Wereld. Kerk en Wereld vindt het verbinden van mensen in de Nederlandse samenleving met welk geloof, kleur of achtergrond dan ook, belangrijk, en daarom stelt dit fonds dit najaar een groot bedrag beschikbaar voor initiatieven die groepen mensen met elkaar samenbrengen.

Drie jaar lang € 50.000,= per jaar

Het fonds stelt gedurende drie jaar een bedrag van maximaal € 50.000,= per jaar beschikbaar voor opvallende en vernieuwende initiatieven, die groepen die ver van elkaar af staan met elkaar in contact brengen. Het gaat om projecten die het wederzijds begrip versterken en die mensen stimuleren om blijvend samen op te trekken.

Financiële steun om groepen te verbinden
In een sociale media-campagne worden Nederlanders opgeroepen projecten in te sturen. De projecten dienen bij tenminste een van de thema’s van het fonds te passen. Ook moet de inzending (of de indienende organisatie) een duidelijke link met religie of levensbeschouwing hebben. Mourik: ”We merken dat religie vaak tot spanningen leidt. Mensen begrijpen niet meer waar de ander voor staat. We zijn ervan overtuigd dat meer contact en begrip tussen religies onze samenleving verder helpt en verharding kan tegengaan.“

Insturen voor 1 november 2017
De oproep van het fonds luidt: 'Als jouw project in staat is tegenwicht te bieden aan discriminatie, het isoleren van groepen of het verscherpen van tegenstellingen tussen mensen met verschillende religies of achtergronden, dan zien we uit naar jouw projectvoorstel!' Projectplannen kunnen ingediend worden vóór 1 november 2017. Meer informatie en de criteria van het fonds zijn te vinden op www.kerkenwereld.nl/tender.

Begin november worden de meest kansrijke projecten uitgenodigd om de plannen toe te lichten in de bestuursvergadering van Kerk en Wereld, 27 november in Utrecht. De geselecteerde projecten kunnen vanaf 1 januari 2018 aan de slag.

Kerk en Wereld
Kerk en Wereld stimuleert activiteiten op het grensvlak van geloof en samenleving door subsidie te geven aan grote en kleine initiatieven op het gebied van vier kernthema’s. Het fonds is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland.


Naar de agenda

  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl