> agenda

Agenda

 
1 oktober 2017, 17:00 uur

Schilderij Jan Woutersz van Cuyk in Dordrecht

Dordrechts Museum, Museumstraat 40, Dordrecht

In het Dordrechts Museum wordt t/m 1 oktober de tentoonstelling Spiegel voor het heden gehouden. In de begeleidende tekst staat: 'Ook Dordtse helden en martelaren kwamen aan bod in het museum. Zo hing hier het Salomonsoordeel van de protestantse schilder Jan van Cuyk. Het verhaal gaat dat het vlak voor zijn executie werd geschilderd.' 

Voor wie meer wil weten volgt hier het lemma uit het Biografisch Woordenboek van Van der Aa:

CUYCK (JAN WOUTERSZ VAN), leefde in het laatste der zestiende eeuw te Dordrecht, was een vermaard schilder en kunstig glasschrijver, en een man van onbesproken gedrag en wandel. Hij was de doops- of hervormingsgezinde gevoelens toegedaan en had, uit vrees van ontdekt te worden, meermalen zijne woonplaats veranderd. Eindelijk door den Spaansch- en roomschgezinden schout, Jan van Drenkwaart, ontdekt, werd hij gegrepen en gebonden naar de Vuilpoort gevoerd, waar hij in hechtenis bleef. De raad, bewust van ‘s volks eerbied voor den vromen man, schoof zijne zaak op den langen baan, ja zelfs de schout liet zich door hem, in de gestalte van Salomo zijn eerste regt doende, in de gevangenis portretteren. Maar de monniken en priesters, dorstende naar bloed, schreeuwden wraak over deze slapheid. Hierop deed men den ongelukkigen van Cuyk zoodanig pijnigen, dat de geheele stad er deernis mede had. Hij verraadde echter niemand en volhardde in zijn geloof, ook later op den 18den Maart 1572, toen men hem levend aan de vlammen ten prooi gaf. Hij liet zijne vrouw, dochtertje, ouders en vrienden, in diepen rouw gedompeld, achter en schreef uit zijne gevangenis elf brieven, die door van Braght, hieronder aangehaald, zijn medegedeeld, en ook in een thans hoogst zeldzaam werkje, afzonderlijk uitgegeven, gevonden worden en die de treffenste blijken dragen van vurige liefde jegens God, en zijne betrekkingen. Van zijne kunst wordt thans niets meer gevonden, dat men met zekerheid aan  hem kan toeeigenen.

Zie Balen, Beschr. Van Dordr. Blz 841 T. van Braght , Bloedig Toneel der Doopsgez. Martel. D.I. bl 569; Brandt Hist. Der Ref. D.I. vl 525; Barenth Holl en zeel Jubelj. Bl 72, 73; Schotel Kerk Dordr. D.I. bl 36-40 van Eijnden en van der Wiligen geschied. Der Vaderl. Schilderk, D.I. bl 372


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl