Agenda

 
 
17 september 2017, 14:00 uur

Sing-in: Zingend van Reformatie naar Vredesweek

Doopsgezinde kerk, Oudegracht 270, Utrecht

Een inspirerende sing-in, o.l.v. dirigent Gerard Legeland en ds. Anneke van der Zijpp, met Anton Visser aan de piano.

• Vredesliederen door de eeuwen heen, wereldwijd en vanuit lutherse en doopsgezinde achtergrond

• Verbindende verhalen bij de liederen

• Vierstemmig zingen met ondersteuning van een projectkoor

Toegang: € 7,50 in de voorverkoop € 5,-. Kaarten zijn te bestellen bij info@doopsgezindutrecht.nl.

500 jaar Reformatie in Utrecht

Het zal velen van u niet ontgaan zijn dat 500 jaar geleden de kerkhervormer Luther 95 stellingen spijkerde op de deur van de slotkerk van Wittenberg. Deze gebeurtenis wordt over het algemeen gezien als het begin van de Reformatie. Ter herinnering hieraan werd 2017 uitgeroepen tot Lutherjaar.

Maar wat is de plaats van de doopsgezinden in de Reformatie? Luther was namelijk niet de enige reformator en zijn protesten tegen de Rooms-Katholieke kerk waren niet uniek. Het gistte al enige tijd in Europa, ook Zwingli en wat later Calvijn richtten zich tegen bestaande misstanden. In 1525 scheidden enkele ‘wederdopers’ zich in Zwitserland af van Zwingli en al enkele jaren later hadden de dopers zich verspreid over Noord-Duitsland en een deel van de Nederlanden. Ook in Utrecht verbleven in 1530 al een twintigtal dopers, onder wie de goudsmid Dominicus Abels, en dat aantal groeide gestaag. Tot 1579 (Unie van Utrecht) werden zij als ketters streng vervolgd. Ook de kleermaker Hendrick Eemkens behoorde tot deze groep. In 1562 werd hij gevangen genomen en op de Neude terechtgesteld. Ter nagedachtenis aan hem en alle andere vervolgde dopers plaatste de doopsgezinde gemeente in 2014 een herdenkingssteen op de Neude, voor het voormalige postkantoor.

Als erfgenamen van Menno Simons, de eerste doperse leider in ons land, wilden de doopsgezinden in Utrecht zich graag aansluiten bij de herdenking en viering van 500 jaar Reformatie. Daartoe werd in 2016 een voorbereidingsgroepje gevormd dat allerlei plannen ontwikkelde. De Utrechtse doopsgezinde gemeente is een actieve gemeente die haar activiteiten graag wil delen met stadsgenoten. “Laten zien wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. Niet alleen voor eigen kring, maar juist voor de Utrechters, in ontmoeting”, zo staat te lezen in het verslag van een van de eerste bijeenkomsten van de voorbereidingsgroep. De gemeente deelde haar voornemen met de Buurkerken, een zevental andere kleine kerken in Utrecht, waarvan de Evangelisch Lutherse gemeente op onze plannen inhaakte. Deze werden niet alle gerealiseerd, maar 'iets met muziek' bleef steeds op de verlanglijst staan. De doopsgezinden hebben immers een lange geschiedenis met muziek. Uit de zestiende eeuw dateren niet alleen de doopsgezinde martelaarsliederen, maar ook allerlei liederenbundels, zoals de in die tijd populaire bundel Veelderhande Liedekens (ca. 1550). Ook in later tijd zagen talloze liederenbundels het licht, zo veel zelfs dat ds. Pieter Post daaraan in 2010 een vuistdik proefschrift heeft gewijd (Geschiedenis van het doopsgezind kerklied 1793-1973).

Naast de muziek kwam een aantal ideeën bovendrijven, waarvan de meeste in de eerste helft van 2017 zijn verwezenlijkt.

In februari organiseerde de Luthers gemeente een ‘Tischrede’, een ontmoeting van Luther en Menno gevolgd door een gezamenlijk maaltijd van lutheranen en doopsgezinden. In maart volgde een workshop ‘stellingen maken’ in de doopsgezinde kerk, waaraan enthousiast door gemeenteleden van beide gemeenten werd deelgenomen. Wel bleek het moeilijk om mensen van buiten te interesseren. De Kerkennacht op 23 juni j.l. bracht doopsgezinde muziek en verhalen rond de Reformatie.

Op 29 oktober a.s. ontvangt de gemeente Kees Posthumus met zijn voorstelling Kom naar voren. 500 Jaar Reformatie. Ook bij deze voorstelling is iedereen van harte welkom.

Sing-in

En dan is er de sing-in! Deze sing-in onder leiding van Gerard Legeland vindt plaats op de eerste zondag van de Vredesweek. Vanouds is het vredeswerk een van de speerpunten van de doopsgezinden. Vandaar dat het programma geënt is op Reformatie en Vrede.

Gerard Legeland is een enthousiast zanger, dirigent en stemcoach. Hij heeft al tien jaar lang rond Kerstmis in een vol kerkgebouw van de doopsgezinde gemeente een sing-in georganiseerd en doet dat met zoveel verve dat de gemeente hem graag voor een dergelijk evenement uitnodigde. De voorbereiding bij hem thuis was al een feestje en de eerste oefensessie van een zogenaamd projectkoor in juni j.l. was eveneens een succes. Op 3 september zal het steunkoor nogmaals oefenen. Het is de bedoeling dat deze zangers zich op 17 september tussen het publiek in de kerk opstellen, zodat dit gemakkelijk kan meezingen.

Het programma is ingedeeld in een aantal blokken liederen. Het repertoire is breed en bevat zowel moderne vredesliederen in meerdere talen, als een oud martelaarslied, een lied dat wordt toegeschreven aan Menno Simons, en een Lutherlied. Ds. Anneke van der Zijpp zal deze blokken aan elkaar verbinden door een korte toelichting te geven op achtergrond van de betreffende liederen.

 


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl