> nieuws

Nieuws

3 augustus 2017

Lidmaatschap Jobeel alternatief voor De Brief na opheffing LFDZ

Nu op 1 juli de LFDZ is opgeheven zullen veel zusters in ons land De Brief gaan missen. Gelukkig blijven veel zusterkringen bestaan en gaan hun activiteiten gewoon door. Maar de meeste zusters zullen wel de verhalen, gedichten, informatie en vooral ook de liturgieŽn rond Pasen en Kerst missen. Voor een aantal zusters kan daarom het lidmaatschap van de digitale doopsgezinde zusterkring Jobeel een goed alternatief zijn. Ook voor vrouwen die het doopsgezind gedachtegoed een warm hart toedragen kan een lidmaatschap van Jobeel waardevol zijn.

Jobeel is een digitale doopsgezinde zusterkring, opgericht op 30 november 2003 tijdens het 50-jarig bestaan van de LFDZ, als onderdeel van de LFDZ.†De gedachte was dat Jobeel een zusterkring zou zijn voor zusters die om welke reden dan ook niet in de gelegenheid waren lid te worden van een gewone zusterkring. Jobeel wilde als vrouwengroep binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, het mogelijk maken nieuwe contacten te leggen en elkaar vast te houden. Met daarbij ruimte voor bijbelse inspiratie, het kunnen zijn van een Ďoase' en het kunnen bieden van een adempauze.

Jobeel werkt op moderne wijze in verbondenheid en communiceert via het internet. Op snelle wijze is onderling contact mogelijk, niet alleen over grote afstanden, maar ook direct in de eigen woonomgeving. Tijdens die contacten kunnen verschillende onderwerpen aan de orde komen.†Jobeel is dus voor doopsgezinde zusters en voor hen die het doopgezinde gedachtegoed een warm hart toedragen een ideale mogelijkheid om contacten te onderhouden op de momenten dat het schikt. Jobeelsters hoeven er de deur niet voor uit.

Zes keer per jaar wordt het mooi vormgegeven blad Het Vonkeltje uitgegeven, met daarin verschillende onderwerpen, gedichten, overpeinzingen, recepten, foto's, cartoons en meer. Daarnaast streeft†Jobeel ernaar minimaal eens per jaar een fysiek ontmoetingsmoment te organiseren. De bijeenkomsten vinden verspreid over het land plaats. In 2017 is er op 7 oktober een ontmoeting in Leeuwarden.

Lid van Jobeel zijn is overigens niet vrijblijvend. Ieder lid levert minimaal eens per jaar een bijdrage door zelf iets te doen. Dat kan zijn door een bijdrage in het blad, het organiseren van een activiteit, etcetera. Een werkgroep bestaande uit Afke Bruin, Corrie Grimme en Janny de Weijs trekt al een aantal jaren de kar.†

Het lidmaatschap van Jobeel kost Ä 9,- per jaar. Opgave is mogelijk via de site www.jobeel.nl of via een mailtje naar Corrie Grimme: grimme@xs4all.nl.


Terug
Meer informatie Facebook   Twitter   ANBI-register
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl