> nieuws

Nieuws

 
3 juli 2017

Overzomeren

Zomer! Voor veel mensen een tijd van vakantie, leeg worden, op adem komen. Maar net zo goed een tijd waarin veel clubjes met zomerstop gaan en er in de kerken minder te doen is. Waar kan de doopsgezinde zoeker zijn lege zomerdagen vullen?
Tekst en foto: Johan Tempelaar

Vakantie-activiteiten

Natuurlijk zijn er de voor de hand liggende activiteiten, zoals de zomerkampen van de AKC (nog een paar plaatsen!) en het zestal vakantieweken ‘tussen bos en duin’ op Dopersduin. Ook kunt u uw tent opslaan op de camping van Mennorode of daar gebruik maken van het 3 = 2 zomervoordeel: drie nachten halen, twee betalen. Fredeshiem biedt, naast de vakantiehuizen, onder meer schilder-, quilt- en Shakespearearrangementen.

Zomerherberg
Voor wie een eenvoudiger accommodatie zoekt: in Amsterdam-Noord wordt van het tuinhuisje bij de kerk een herbergje gemaakt (7-23 juli). Gasten kunnen 24 uur in hun eentje verblijven in dit huisje. De gast komt rond etenstijd en eet samen met de dan nog aanwezige gast, die voor haar of hem heeft gekookt. De oude gast vertrekt en de nieuwe gast blijft, slaapt, ontbijt en vertoeft in herberg en tuin. Hoewel de zomerherberg waarschijnlijk al behoorlijk vol zit, kunnen geïnteresseerden in een ‘last minute’ nog mailen naar: e.vandunne@vdga.nl

Menno te water
Wie van Staveren naar de Friese meren vaart, kan langszij afmeren bij ds. Harmen Ament. Hij ligt met het oog op ontmoeting tussen doopsgezinden en vrienden voor anker met de Flory Victory, eerst bij Morra (30 juli) en daarna op het Sneekermeer (27 augustus). In de tweede helft van de 16e eeuw kwamen dopersen uit de omringende dorpen als Koudum, Bakhuizen, Hemelum, Warns en Molkwerum hier al samen om elkaar te ontmoeten. Om die ontmoeting gaat het ook nu. Zijn schip is herkenbaar aan de ‘doopsgezinde vlag’, de koffie staat klaar. Meer informatie: harmennel@doopsgezind.nl

Kliederkerk on tour
Op Samen Eén in Giethoorn wordt door de doopsgezinde gemeente in Aalsmeer en de Noord-Hollandse Doopsgezinde Sociëteit een ‘drie-generaties’-weekend georganiseerd (21 t/m 25 augustus). Deze speciale editie van de zogenaamde kliederkerk staat in het teken van Lopen op het water. Met alle zintuigen en met alle generaties gaat men actief bezig met de toekomst van de gemeente en de gemeenschap. Knutselen, luisteren, varen, koken, praten, spelen en rusten. Alles kan en alles mag, want de toekomst is ongewis en de gedachten onbeperkt. Informatie & aanmelden: franka@dgaalsmeer.nl

Zomerprogramma
Tot slot een greep uit het programma van diverse doopsgezinde gemeenten. Zo kent Arnhem een zomerkring: een eenvoudige maaltijd en gesprek over de gelijkenissen van Jezus (7 en 14 juli). In Haarlem wordt gezomerd met onder meer een stadswandeling langs plaatsen die een rol hebben gespeeld tijdens de Reformatie (12 juli en 2 augustus). De bijbelse tuin in Hoorn is elke laatste vrijdagmiddag van de maand te bezichtigen en op 17 augustus is daar een bijbelse maaltijd. Deventer organiseert lezingen: over het ontstaan van de islam (12 juli) en over de charismatische priester Johannes Hus, die als ketter op de brandstapel eindigde (24 augustus). In Den Haag wordt in oecumenisch verband een aantal activiteiten aangeboden onder de naam Vrijzinnig Beraad. Onder meer een lezing over de Kelten – feiten en fictie (19 juli) en een beeldenwandeling (27 juli).

Gaat u binnen Nederland op vakantie? Dan is dat natuurlijk een ideale gelegenheid om op zondagochtend eens een andere doopsgezinde vermaning binnen te stappen. Een overzicht van alle gemeenten, met verwijzing naar hun website, vindt u op www.gemeenten.doopsgezind.nlTerug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl