> agenda

Agenda

24 juni 2017, 13:30 uur

Opening Tsjerkepaad in Leeuwarden

Bonifatiuskerk, Bonifatiusplein 20, Leeuwarden

Tsjerkepaad 2017 heeft als thema 'Rome en Reformatie'.Om 13.30 uur zal ds. Gerrit Groeneveld de middag in de Bonifatiuskerk openen met de aanbieding van de Tsjerkepaadgids 2017. Daarnaast zal het eerste exemplaar van de bijzondere wandelgids door Leeuwarden Sporen van religieus leven, langs plaatsen van stilte en bezinning gepresenteerd worden,met bijbehorende app.

Daarna wandelt ieder naar de doopsgezinde kerk aan de Wirdumerdyk 18, waar om 15.00 uur de app in gebruik genomen wordt. Ook daar kan men bij het programma aansluiten.

Rond 15.30 uur, na orgelspel door Gerben Bergstra metwerken van Bach, zal prof. dr. Piet Visser een inleiding houden over de Friese reformator Menno Simons. Rond 16.00 uur sluit ds. Tjitske Hiemstra de middag af en kan men elkaar ontmoeten onder het genot van koffie, thee of fris. De wandelgids is dan te koop voor 7,50.


Terug