Agenda

1 juli 2017, 13:30 uur

Fototentoonstelling 'Rottevalle in 1941 en nu'

Doopsgezinde kerk, Haven 16-18, Rottevalle

In het kader van Tsjerkepaad is in Rottevalle een fototentoonstelling te bezichtigen. Dedoopsgezinde kerk is op zes zaterdagmiddagen open, namelijk op 1, 15 en 29 juli, 12 en 26 augustus en 9 september.

Men kan de kerk bekijken en allerlei informatie krijgen over de gemeente en doopsgezinden in het algemeen. De gastvrouwen en -heren ontvangen de bezoekers graag in de consistorie voor een gratis kopje thee of koffie.

Verder is er ook dit jaar weer een expositie, namelijk een foto-expositie over 'Rottevalle in 1941 en nu'. De expositie wordt op zaterdag 1 juli om 13.30 uur geopend. De heer Durk Veenstra zal daarbij een korte toelichting geven.


Naar de agenda