> nieuws

Nieuws

 
15 juni 2017

Toekomstbestendig doopsgezind Noord-Nederland

Op woensdag 31 mei kwam een twaalftal predikanten samen in Fredeshiem om zich te buigen over het conceptboekje: Doopsgezind - van blijvende waarde? Dit boekje bevat gespreksmateriaal voor het ontwikkelen van een toekomstvisie voor doopsgezinde gemeenten in Noord-Nederland. Het is gemaakt door de zes predikanten/pastoraal werkers van de vier grotere plaatsen in het Noorden. 

De onderwerpen geven de interessegebieden weer van de auteurs. Het zijn dan ook persoonlijke bijdragen geworden: theologie - Geert Brüsewitz, eredienst - Pieter Post, apostolaat - Jacob Kikkert, diaconaat - Roelof Akse, pastoraat - Jantsje Huizinga en spiritualiteit - Tjitske Hiemstra.

We begonnen het overleg met de Vruchten van de Geest (Galaten 5) en stonden stil bij de vraag: ‘Welke vrucht raakt je het meest als je denkt aan je verbondenheid met de gemeente?’ We schreven onze twaalf vruchten op en legden die in ons midden. Daarna deelden we het verhaal van het ontstaan van het Groot Gemeentelijk Overleg in 2011 door Heerenveen, Drachten en Leeuwarden en later ook Groningen, om een levensvatbare nieuwe doperse werkelijkheid te creëren.

Na een inleiding rond het ontstaan van dit boekje, spraken we ons uit over elk deelonderwerp. Na de lunch werd er verder bijgeschaafd en sloten we af met een korte viering. In de herfst kan dit werkboekje in de gemeenten al gebruikt worden, en in november komen we graag opnieuw samen voor een vruchtbaar verdergaand gesprek rond een toekomstbestendig doopsgezind Noord-Nederland. 


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl