> nieuws

Nieuws

15 juni 2017

Stichting Pastoraal Diaconaal Fonds opgeheven

In 2015 is door de verschillende broederschapshuizen besloten dat er binnen de huizen onvoldoende werkzaamheden zijn voor een broederschapshuizenpredikant. Daarnaast hebben ontwikkelingen binnen de broederschapshuizen ertoe geleid dat, met uitzondering van Dopersduin, ook het vrijplaatsenfonds aan relevantie heeft ingeboet. Dit vrijplaatsenfonds maakte het mogelijk om financieel minder draagkrachtigen een verblijf te bieden in één van de broederschapshuizen.

Doordat door bovenstaande ontwikkelingen de Stichting Pastoraal Diaconaal Fonds nauwelijks nog bestaansrecht heeft, is door het bestuur besloten de stichting te ontbinden. Het besluit is genomen op 31 mei 2017, waarmee de Stichting Pastoraal Diaconaal Fonds in liquidatie is. De daarvoor benodigde afrondende activiteiten zijn inmiddels in gang gezet.

Met de broederschapshuizenpredikant is intussen een beëindigingsovereenkomst getekend. Nadat voldaan is aan de lopende verplichtingen, zal het resterend saldo van de stichting worden verdeeld tussen de broederschapshuizen Mennorode, Dopersduin en Fredeshiem. Het archief van de stichting zal te zijner tijd worden overgedragen aan de ADS in Amsterdam.


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl