> nieuws

Nieuws

 
5 juni 2017

Workshop ‘Inspiratie voor Gemeente-zijn Nu’ geslaagd

De workshop ‘Inspiratie voor Gemeente-zijn Nu’ van de Doopsgezinde Zending werd gehouden op 8 april j.l. in Bussum en werd goed bezocht. De zoektocht naar inspiratie voor doopsgezinde gemeenten kwam meteen op gang door de viering, geleid door Jelle Waringa van Nijkleaster in Jorwert. 

Jelle is ouderenpastor in de doopsgezinde gemeenten Joure, Sneek en Bolsward  en één van de voorgangers in Nijkleaster. We maakten kennis met de drie elementen die in Nijkleaster elke woensdagmorgen sinds 2009 aan bod komen: stilte, bezinning en verbinding. Deze zijn allereerst aanwezig in de viering en het gezamenlijke koffiedrinken, daarna in de wandeling, die ‘weer of geen weer’ altijd doorgaat en vervolgens ook bij de maaltijd waarbij de meegebrachte lunch gedeeld wordt met elkaar. Het blijkt een formule die steeds weer mensen naar Jorwert brengt om daar iets te vinden dat kennelijk in een levensbehoefte voorziet. Het was mooi om dit zelf enigszins mee te maken in het mooie kerkje van de DG Bussum. We hadden helaas geen tijd voor een wandeling waarbij we als tochtgenoten onze gedachten konden delen over het thema. Jelle liet ons wel kennismaken met elkaar en zorgde zo voor verbinding. Daarna vertelde hij geïnspireerd over wat Nijkleaster zo bijzonder maakt voor velen en over de toekomstplannen om in Jorwert een soort klooster te bouwen met gastenverblijven. Op www.nijkleaster.frl vindt u meer over deze bijzondere plek van inspiratie in Friesland.

Vervolgens was het tijd voor onderling gesprek over de zeven ijkpunten van een gezonde gemeente. U kunt ze vinden op de website van de doopsgezinde zending: www.doopsgezindezending.nl. De zeven ijkpunten komen uit een boek van Robert Warren getiteld Handboek Gezonde Gemeente. Het bijzondere van deze punten is dat ze niet uit een theorie voortkomen, maar regelrecht uit de praktijk van gemeenten in Engeland die niet met achteruitgang te maken hadden in kerkbezoek, ledental, financiën en dergelijke. Het bleek niet om gemeenten van één bepaalde stroming te gaan, bijv. evangelisch of juist orthodox, en ook niet om gemeenten met heel bijzondere voorgangers of gebouwen. Honderd mensen werden uitgenodigd waarna werd uitgezocht welke elementen maakten dat in hun gemeenten een ‘gezonde geest’ aanwezig was, van ‘heelheid’ gesproken kon worden.

Uit dat onderzoek bleek dat een gezonde gemeente: 1) bewogen is door het geloof, 2) zich naar buiten richt, 3) zoekt naar wat God wil, 4) zich realiseert dat aan verandering en groei kosten verbonden zijn, 5) zich gedraagt als een gemeenschap, 6) ruimte maakt voor allen en 7) een paar dingen doet en deze goed doet. Stuk voor stuk interessante punten om als gemeente mee aan de slag te gaan. We maakten een klein beginnetje doordat elke aanwezige bij zichzelf naging in welke van de zeven ijkpunten zijn of haar gemeente sterk is en op welke van de zeven ijkpunten er nog enige versterking plaats zou mogen vinden. Vervolgens werden de bevindingen in kleine groepjes uitgewisseld. Plenair werden de belangrijkste ervaringen naar voren gebracht. Een boeiende start van waar hopelijk in de toekomst nog veel meer over gedacht en gesproken gaat worden door (leden van) onze doopsgezinde gemeenten, om in plaats van het gevoel in een neerwaartse spiraal te zitten, het gevoel van roeping en inspiratie weer terug te vinden en zo elkaar te bemoedigen tot gemeente-zijn waar leven en heelheid te ervaren is.

De afbeelding van Grandchamp bij Lucas 9: 16 – 17 geeft weer waar het bij inspiratie voor gemeente-zijn om gaat. Allereerst gaat het om bezinning. Jezus neemt vijf broden en twee vissen. Vijf broden betekenen dat er niet alleen voedsel voor het lichaam is, maar ook voedsel voor de ziel. Immers de vijf broden verwijzen naar de vijf eerste boeken van de Bijbel, naar de Tora dus, die steeds opnieuw een richting wijst om in ons leven te gaan, die voedsel voor onze ziel is. Twee kan uitgelegd worden als de verbinding die er steeds tussen hemel en aarde mag zijn in onze ziel. Vissen worden namelijk vaak uitgelegd als beeld van onze ziel. Jezus maakt die verbinding door op te kijken naar de hemel en de broden en de vissen te zegenen. Door bezinning komt verbinding tot stand met de hemel, met God. Jezus breekt en deelt de broden en de vissen en er blijkt ruim voldoende te zijn voor iedereen: ook voor degenen die er niet waren van de 12 stammen, is er nog over, namelijk 12 manden. Zo kan de ‘gemeente’ aanwezig bij de deling van de broden en de vissen, naar buiten treden om ook de andere mensen te bereiken. Zo bezien biedt de afbeelding een goede mogelijkheid om te mediteren over wat gemeente zijn voor ons hart, ons hoofd en onze handen betekent.


Hij neemt de vijf broden en de twee vissen,
kijkt op naar de hemel en zegent ze.
Hij breekt ze en geeft ze aan zijn leerlingen om voor te zetten aan de scharen.

En die eten en worden verzadigd, állen.
Het overschot aan brokken dat door hen wordt opgehaald is twaalf korven. 

Lucas 9: 16–17 | www.naardensebijbel.nl


namens de Doopsgezinde Zending, 
Afke Maas-Smilde


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl