Agenda

 
 
30 juli 2017, 14:00 uur

'Menno te water': dopersen ontmoeten elkaar

Morra, Friesland

Ds. Harmen Ament organiseert twee zondagmiddagen op de Friese wateren voor ontmoeting tussen doopsgezinden en vrienden. Hij schrijft: 

Overwegende dat...

1 – Wij mensen niet naar de kerk ‘moeten’, maar zelf graag willen;

2 - Onze gemeenten er vooral voor de nog-niet-leden zijn;

3 - De gemeente naar buiten moet, dus ook het water op…

4 - Er onder de zeilers die via Staveren naar de Friese meren gaan een aantal is dat doopsgezind(gezind) is…

...ga ik in 2017 op twee zondagen een ontmoeting organiseren op het water!

De eerste keer: zondagmiddag 30 juli van 14.00-16.00 uur. Op de Morra lig ik voor anker bij de ‘Kuormakkerspôle’. Op dat in de Reformatieperiode, 2e helft 16e eeuw, natuurlijk veel grotere eiland dan thans, kwamen de dopersen uit de omringende dorpen Koudum, Bakhuizen, Hemelum, Warns en Molkwerum samen om elkaar te ontmoeten. Om die ontmoeting gaat het ons ook nu. Mijn ’Flory Victory’, een V22, ligt daar voor anker. Herkenbaar aan de ‘doopsgezinde vlag’, met daaronder een Nederlandse en Friese vlag. De koffie staat altijd klaar. Als u langszij komt afmeren, breng dan in wat u inbrengen wilt, dan hebben we het daarover.

De tweede keer: zondagmiddag 27 augustus, ook van 14.00-16.00 uur. Wel op een andere plek: Gossepalen aan het Sneekermeer (tegenover de starttoren van het Kolmeersland), aan de oever van de Greate Griene. Mocht het dan lager wal zijn, dan zijn we in de Siebesloot.

Nadere info: harmennel@doopsgezind.nl | 06 149 35 052.

Behouden vaart, welkom! Misschien tot ziens?

Harmen Thieden Ament


Naar de agenda

  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl