> nieuws

Nieuws

 
29 mei 2017

Materiaal jaarthema ‘Zo goed als nieuw’

We zijn bezig aan de derde stap. Onderweg zijn betekent je omgeving anders gaan zien. Aangeraakt worden door het grote geheim dat we ‘God’ noemen en daardoor veranderen. Nieuw, maar toch ook jezelf, ‘Zo goed als nieuw’ dus. Vandaar deze titel bij de derde stap.

We zijn op weg. Waarheen? Naar gerechtigheid en vrede. Maar ook: met gerechtigheid en vrede. Het wordt een lange pelgrimage van vrede en gerechtigheid, waarin blijkt dat stappen vaak herhaald moeten worden. We zijn niet alleen op onze tocht. Wereldwijd gaan geloofsgemeenschappen, kerken, parochies met elkaar op pelgrimstocht: Pilgrimage of justice and peace.

Dorothee Sölle wees drie wegen aan voor een pelgrimage van vrede en gerechtigheid:
> Positieve weg (via positiva). We zijn gekend/gewild door God, Deze is erbij als bondgenoot. Met vertrouwen in de Eeuwige mogen we ons op weg weten. (Wij vertaalden dat in: ‘Geschapen naar Gods beeld, Geroepen om te leven’).
>  Negatieve weg (via negativa) Op de weg van gerechtigheid en vrede kom je pijnpunten tegen (visiting the wounds). Daar moeten we niet voor weglopen, ook al kan je het niet altijd begrijpen, rechtvaardigen of oplossen. We moeten bereid zijn te lijden. Afstand doen doet pijn. (Wij vertaalden dat in: ‘Blinde vlekken’).
>  Via Transformativa. We proberen ellende te overwinnen, visie en inspiratie te krijgen of te houden, we zoeken de vergevende, omvormende kracht van God. (Daar verdiepen we ons in dit jaar in).

Als dopers vinden we het een bijbelse opdracht om vredestichters te zijn. Bijbelverhalen dagen ons daarbij uit. We zien hoe in deze verhalen ontmoetingen en ervaringen de bijbelse personages veranderen en tot nieuwe mensen maakt. Verrassende gebeurtenissen geven ons een nieuwe kijk op de zaken. De nieuwe blik helpt ons om op een andere manier naar de wereld, elkaar en onszelf te kijken. Durven we zo ook nieuw te kijken naar onze verschillen en conflicten? Een nieuwe blik als wezenlijke stap op de weg van vrede en gerechtigheid.

We spiegelen ons aan de bijbelverhalen en kunnen ons afvragen: in hoeverre staan we zelf ’zo goed als nieuw worden’ en daardoor vrede in de weg? Het materiaal is hopelijk vooral inspirerend om in gesprek te gaan, samen te ontdekken wat wezenlijk is om samen te leven op aarde. Om aan de slag te gaan als vredestichters die (nog) beter zijn toegerust.

Onderwerpen die in de map “Zo goed als nieuw’’ aan bod komen:
1. Nieuwe naam – nieuwe kans over ruzie en verzoening (Genesis 33)
2. Samen eten – ontwapenend hoe samen eten kan leiden tot vrede (2 Kon. 6:8-23)
3. Wat een uitzicht een berg met uitzicht op de weg van de vrede (Jesaja 2/Micha 4)
4. Verrassende gerechtigheid de Bergrede wijst andere wegen (Mattheus 5: 38-48)
5. Ongezien in aanzien na een ontmoeting een nieuwe weg inslaan (Lucas 19:1-10)
6. Door schade en schande wijs worden door doorleefde ervaringen (Johannes 21)
7. Nieuwe lente, een nieuw geluid taal van de Geest doorbreekt grenzen (Hand. 2)

De map Zo goed als nieuw zal half augustus verschijnen. Aanvragen bij: gdb@doopsgezind.nl
Prijs: € 10,00 plus verzendkosten. Voor gespreksgroepen is het aan te raden dat elke deelnemer een eigen map heeft.

U vindt in de map:
> achtergronden bij de bijbelteksten
> suggesties voor gesprek
> activiteiten voor groepen en kringen
> liederen, moderne muziek, filmtips
> materiaal voor kindergroepen
> etc.
Het materiaal voor Startdag of vredeszondag is al digitaal beschikbaar. Gratis! Te bestellen bij: gdb@doopsgezind.nl

Vrede en alle goeds wenst jullie de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk,
Carolien Cornelissen, Christien Duhoux-Rueb, Christiane Karrer en Ineke Reinhold


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl