> nieuws

Nieuws

 
24 mei 2017

Vooruitblik MERK 2018

Joël Haldemann is voorzitter van het team dat de komende MERK (Mennonitische Europäische Regionalkonferenz) voorbereidt. Hier presenteert hij het project.

Waarom een congres als dit?
Om de Europese Doopsgezinden gedurende enige dagen bij elkaar te brengen, opdat wij elkaar beter leren kennen en elkaar over en weer kunnen verrijken. Dit soort bijeenkomsten hebben wij nodig, om ons te bezinnen op onze geloofsovertuiging, met de vraag ‘wat hebben we gemeenschappelijk’, hoe is een en ander verankerd in ons leven, zodat we dit alles met elkaar kunnen en willen delen. Tevens biedt dit ons de gelegenheid om gezamenlijk van onze hoop te getuigen.

Waarom is het thema ‘transmission’ (geloofsoverdracht) belangrijk?
Het Nederlandse voorbereidingsteam koos voor een dynamische benadering: ‘Zo’n verhaal kun je niet voor jezelf houden’;’Leef het verhaal!’ Wat willen we doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen, aan de generatie van nu en de komende generaties doorgeven? Wat is het bijzondere in ons geloof, kernpunten die we niet kwijt willen raken? Hoe delen we onze christelijk-doopsgezinde wijze van geloven met mensen die ons omringen? Dit soort vragen houdt ons bezig en daarom hebben we gekozen voor het thema ‘transmission’. Wij hebben van onze ouders en van andere, voor ons belangrijke mensen, iets buitengewoon waardevols meegekregen. Hoe willen en kunnen we dat doorgeven aan de komende generatie? Dit is voor ons allen een uitdaging.

Wie organiseren deze MERK-2018?
De MERK 2018 wordt deze keer door het samenwerkingsverband van de Franse Doopsgezinden georganiseerd (AEEMF, Association des Egilses évangéliques mennonites de France). De AEEMF zal dus gastvrouw/heer zijn in Montbéliard (Franche-Comté, ten zuiden van Belfort). Maar de gezamenlijke Europese samenwerkingsverbanden en geloofsgemeenschappen zijn ingeschakeld bij het tot stand komen van de MERK. Wij hechten er grote waarde aan dat dit samenzijn zijn vruchten zal afwerpen voor het gemeentewerk van alle doperse geloofsgemeenschappen in Europa. Daardoor wordt de veelkleurigheid van de vele denominaties zichtbaar, want dat is enorm verrijkend. We proberen dit op alle mogelijke manieren zichtbaar te maken.

Hoe ziet de voorbereiding van de MERK eruit?
We hebben een organisatiecomité (ComOrg) en een programmacomité (ComPro) samengesteld. Elk comité heeft een duidelijke opdracht: Het organisatiecomité draagt er zorg voor dat alles wat met organisatie te maken heeft (financiën, communicatie, logistiek etc.) voorradig is, waardoor ons congres zonder stress van begin tot eind kan verlopen, terwijl het programmacomité zich met de inhoud en het verloop van alle programmaonderdelen (plenaire bijeenkomsten, workshops, andere activiteiten) bezighoudt. Opdat uit alle afzonderlijke delen een zinvol geheel ontstaat, met optimale communicatie, is het team gevormd (CoPil) dat verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de MERK. Dit team is samengesteld uit leden van het organisatie- en programmacomité.

Waarom is gekozen voor het Cultuur- en Sportcentrum ‘Axone’, in Montbéliard ?
In eerste instantie zou de MERK in Hautefeuille, ten oosten van Parijs gehouden worden. Helaas bleek het vanwege de veel en veel hogere kosten niet verantwoord te zijn om vast te houden aan deze locatie. Daardoor moest er gezocht worden naar een andere plek, een gemeenschap die bij machte is een congres als dit onderdak te bieden. Hiervoor breng ik alvast hulde aan het stadsbestuur van Montbéliard dat er alles aan zal doen om te komen tot een geslaagde conferentie. Bovendien waarderen wij de hulp en ondersteuning van de Mennonitengemeinde Montbéliard en de omringende gemeenten buitengewoon!

Wat zijn de ‘highlights’ van het programma ?
We willen graag dat dit congres een feest wordt! Wanneer een grote familie samenkomt doen zich veel gelegenheden voor om van alles uit te wisselen, zoals vreugde vanwege het weerzien, liederen, muziek, kunst enz. Al die aspecten zijn in ons programma opgenomen. Voor jeugd- en jongeren is er alle ruimte: een groot deel van het programma is gericht op deze leeftijdscategorie (concerten, theater etc.) en uiteraard zullen verrassingseffecten zeker niet ontbreken… Daarbij zijn er exposities (Patchwork, Doperse geschiedenis) in samenwerking met de stad Montbéliard en lezingen over onze geschiedenis. Overigens bezit de omgeving van Montbéliard een rijke doperse geschiedenis; heden ten dage zijn er nog aanwijsbare plaatsen en verhalen die daar naar toe verwijzen.


Joël Haldemann, Directeur AEDE (Association des Etablissements du Domaine Emmanuel) Hautefeuille, Frankrijk

MERK2018


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl