Nieuws

18 mei 2017

Fonds van de DG Zuid-Limburg

De Doopsgezinde Gemeente in Zuid-Limburg wordt steeds kleiner, maar bestaat nog steeds. De leden en vrienden besloten in 2010 om het kerkgebouw te verkopen. Een groot deel van de opbrengst van deze verkoop werd in een fonds gestopt. Het doel is om uit de opbrengsten van het vermogen ondersteuning te verlenen aan de Doopsgezinde Broederschap in en buiten Nederland, haar instellingen en gemeenten. Het gaat daarbij om ondersteuning voor kleine, korte projecten. Gezien de omvang van het fonds is het aangaan van meerjarige projecten, zoals ondersteuning van predikantsplaatsen niet mogelijk.

Voor 2017 is een bedrag van ruim € 8.000 beschikbaar.

Bij het bureau van de ADS (info@ads.nl) kunt u tot 1 juli 2017 uw aanvraag voor een gift indienen. Indien uw aanvraag wordt gehonoreerd, bent u verplicht het bedrag van de gift en de naam van de gever, het fonds van de Doopsgezinde Gemeente in Zuid-Limburg te vermelden in uw periodieke uitgave.

In september 2017 wordt de verdeling over de aanvragers bekend gemaakt.

De beheerders zijn G. van Luijken-Groot, S. R. Roosma, en R. Boer Iwema.


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl