> nieuws

Nieuws

 
5 mei 2017

Pinkstercollecte 2017 Doopsgezinde Zending

U maakt mij wegen ten leven bekend

(Handelingen 2: 28a)

Het Pinksterfeest brengt ons opnieuw Handelingen 2 te binnen. U weet wel: het vijftig-dagen-van-Pasen feest in Jeruzalem; degenen die met Petrus bijeen zijn raken zeer geïnspireerd. Het heilig vuur doet z’n werk: ook anderen afkomstig uit diverse windstreken horen en verstaan. En dan spreekt Petrus die menigte toe. Hij legt uit, hij preekt over diverse teksten uit Tora, Profeten en Psalmen en hij getuigt van Jezus van Nazaret. Toehoorders worden tot in hun ziel geraakt en velen sluiten zich aan bij de mensen van de Weg.

Dat was tóen zou je kunnen denken. Toch zijn ook nu in Nederland veel gemeenten vurig op zoek naar inspiratie. En dat zijn heus niet alleen de grote of materieel rijke gemeenten. Juist ook waar het (schijnbaar?) tegenzit, zoeken gemeenten naar nieuwe wegen, naar wegen ten leven.

Inspiratie voor gemeente-zijn 

De Doopsgezinde Zending verbindt zich graag met die gemeenten. Het kerkgebouw moet misschien verkocht, de predikantsplaats raakt uit het zicht, het ledental blijft maar dalen. Hoe nu? ‘U maakt mij wegen ten leven bekend’ citeert Petrus psalm 16 in ons hoofdstuk 2 van het boek Handelingen. Het klinkt op het eerste gehoor misschien wat stijf ouderwets. Maar het is wel precies waar het om draait. Mensen krijgen wegen ten leven bekend gemaakt. Gemeenten gaan de zoektocht aan. De vorm huisgemeente wordt verkend of andere momenten voor samenkomen. Meer zelf doen. 

Lekenprekerscursussen, workshops, op inspiratie-reis 

De zending organiseert voor gemeente(lede)n op zoek naar inspiratie voor gemeente-zijn nu een serie workshops. Binnenkort volgen reizen naar inspiratieplekken voor nieuwe vormen van gemeente-zijn. En in september start in Amsterdam alweer een nieuwe lekenprekerscursus.

Hoe kunt u meehelpen?

Deze activiteiten vergen tijd en geld. Wilt u meehelpen? Word lid van DZ, een mail naar info@doopsgezindezending.nl is genoeg. En uw financiële bijdrage is zeer welkom, bij voorkeur via e-bankieren, naar bankrekening NL91 TRIO 0338 5200 58 t.n.v. Stichting Doopsgezinde Zending. 

Bij voorbaat dank, sjaloom!

Chris Maas, voorzitter Doopsgezinde Zending


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl