> nieuws

Nieuws

 
24 april 2017

Tent of Nations via Doopsgezind WereldWerk

Doopsgezind WereldWerk sponsort het zomerkamp van Tent of Nations, een educatieve boerderij en vredesproject van de Palestijnse familie Nassar (zie Doopsgezind NL nr. 02). Aan doopsgezinde gemeenten is gevraagd om de deelname van kinderen mogelijk te maken door ze te sponsoren voor € 150,- per kind.

Enkele gemeenten hebben hieraan inmiddels gehoor gegeven. Voor elk kind dat door een gemeente wordt gesponsord zal Doopsgezind WereldWerk een tweede kind sponsoren. De sponsoring wordt gestopt zodra het aantal van tien kinderen is bereikt. Op die manier is de deelname van twintig kinderen gegarandeerd.

Het zomerkamp is bedoeld voor zowel kinderen met een christelijke als een moslim-achtergrond. De kinderen zijn afkomstig uit de Palestijnse vluchtelingenkampen. Tijdens het kamp wordt naast sport en spel aandacht besteed aan geweldloos samenleven, duurzaamheid, de band met de natuur, identiteit en respect.

Bijdragen voor het zomerkamp kunnen worden overgemaakt op NL27 TRIO 0786 8803 33 t.n.v. Stichting Doopsgezind WereldWerk te Deventer, o.v.v. ‘zomerkamp ToN 2017’.

Op de foto staat de familie Nassar.


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl