Agenda

23 april 2017, 10:30 uur

Ringzondag Midden-Nederland

De Kapel, 's-Gravelandseweg 144, Hilversum

De Ringzondag van de Ring Midden-Nederland wordt ditmaal in De Kapel in Hilversum gehouden.De doopsgezinde gemeente Huizen-Hilversum vormt een onderdeel van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum. Centraal staat het beleidsdocument van ADS-directeur Henk Stenvers 'Lopen op het water'.

Henk Stenvers zal een inleiding houden over 'Lopen op het water', over de toekomst van de doopsgezinden (of kleine vrijzinnige geloofsgemeenschappen) in de Ring Midden-Nederland. De inleiding zal zich toespitsen op de veranderingen die er voor ons in de komende decennia zullen aankomen en hoe wij hierop als gemeenten en Ring kunnen inspelen. Hij zal ons handreikingen geven hoe wij het vuurtje in het midden van onze gemeente nog sterker kunnen laten branden.

Vragen die aan de orde komen zullen zijn: Durven wij de schijnbare zekerheid van de vorm, zoals wij nu gemeente zijn, los te laten? Durven we onze structuren te veranderen? Ja, durven wij uit de kramp van de angst te komen, dat het allemaal minder wordt?Vertrouwen houden, want het verhaal gaat verder, God gaat met mensen en in mensen verder, ook los van onze vaste gemeentestructuren. Daarbij mag onze geloofsvraag zijn: Wat is onze diepste bewogenheid in ons geloofsleven, en wat bindt ons in de geloofsgemeenschap?

Programma

10.30 uur Viering in de Kapel
11.10 uur Koffie drinken en ontmoeting
11.45 uur Inleiding door Henk Stenvers 'Lopen op het water'
12.15 uur Gesprek over de inleiding met alle aanwezigen
12.45 uur Lunch (verzorgd door de DGHH)
14.00 uur Ieder keert huiswaarts

Wilt u zich voor de Ringdag opgeven vr maandag 17 april bij Tineke Heida:t.heida4@upcmail.nl

Voor de kinderen zal een kinderprogramma worden aangeboden. Als er kinderen meekomen, dat bij de aanmelding graag duidelijk vermelden, inclusief leeftijd.


Naar de agenda